Thứ năm,  08/12/2022

Hoàn thiện các quy định của pháp luật về chất vấn và trả lời chất vấn trong các hoạt động của Quốc hội

Ngày 10-5, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Lập pháp, Ủy ban Thường vụ QH tổ chức hội thảo khoa học về "Hoàn thiện các quy định của pháp luật về chất vấn và trả lời chất vấn trong các hoạt động của QH". Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp, chủ trì hội thảo.Từ nhiệm kỳ QH khóa IX đến nay, chất vấn và trả lời chất vấn trở thành hoạt động thường xuyên tại các kỳ họp QH, được các đại biểu QH, cử tri và các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm. Qua nhiều năm, hoạt động chất vấn của QH đã đi vào nền nếp và trở thành nội dung không thể thiếu trong các kỳ họp, được nhân dân cả nước theo dõi, mong đợi. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động chất vấn vẫn còn nhiều vướng mắc, mà hầu hết đều xuất phát từ những quy định của pháp luật.Để có thêm cơ sở lý luận cho việc xem xét, sửa đổi các quy định pháp luật về hoạt động chất vấn, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan...

Ngày 10-5, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Lập pháp, Ủy ban Thường vụ QH tổ chức hội thảo khoa học về “Hoàn thiện các quy định của pháp luật về chất vấn và trả lời chất vấn trong các hoạt động của QH”. Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp, chủ trì hội thảo.

Từ nhiệm kỳ QH khóa IX đến nay, chất vấn và trả lời chất vấn trở thành hoạt động thường xuyên tại các kỳ họp QH, được các đại biểu QH, cử tri và các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm. Qua nhiều năm, hoạt động chất vấn của QH đã đi vào nền nếp và trở thành nội dung không thể thiếu trong các kỳ họp, được nhân dân cả nước theo dõi, mong đợi. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động chất vấn vẫn còn nhiều vướng mắc, mà hầu hết đều xuất phát từ những quy định của pháp luật.

Để có thêm cơ sở lý luận cho việc xem xét, sửa đổi các quy định pháp luật về hoạt động chất vấn, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến quy trình, thủ tục tiến hành hoạt động chất vấn, bao gồm cả việc lựa chọn nội dung lẫn danh sách những người có trách nhiệm trả lời chất vấn tại mỗi kỳ họp. Các quy định bảo đảm cho quá trình giải quyết những vấn đề sau chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Quy định về cơ chế thực hiện quyền xâm nhập và nắm bắt thông tin phục vụ hoạt động chất vấn của đại biểu QH. Những quy định về thuật ngữ, khái niệm pháp lý trong chất vấn và trả lời chất vấn…
Theo Nhandan