Thứ tư,  07/12/2022

Bộ trưởng Quốc phòng In-đô-nê-xi-a thăm nước ta

Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng nước ta, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao CH In-đô-nê-xi-a do Bộ trưởng Quốc phòng Pu-rơ-nô-mô Giu-xơ-gian-tô-rô dẫn đầu, sang thăm chính thức Việt Nam đến Hà Nội ngày 10-5. Chiều 10-5, sau lễ đón chính thức Đoàn, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã tiếp thân mật và trao đổi ý kiến với Bộ trưởng Pu-rơ-nô-mô Giu-xơ-gian-tô-rô cùng các thành viên trong Đoàn. Hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục trao đổi các đoàn quân sự, đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và những vấn đề cùng quan tâm, góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa quân đội và nhân dân hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng In-đô-nê-xi-a cảm ơn Bộ Quốc phòng nước ta đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 4 (ADMM-4).* Cùng ngày, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã có các cuộc gặp song phương Trưởng Đoàn các nước ASEAN và Phó Tổng thư ký ASEAN sang Việt Nam dự Hội...

Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng nước ta, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao CH In-đô-nê-xi-a do Bộ trưởng Quốc phòng Pu-rơ-nô-mô Giu-xơ-gian-tô-rô dẫn đầu, sang thăm chính thức Việt Nam đến Hà Nội ngày 10-5.

Chiều 10-5, sau lễ đón chính thức Đoàn, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã tiếp thân mật và trao đổi ý kiến với Bộ trưởng Pu-rơ-nô-mô Giu-xơ-gian-tô-rô cùng các thành viên trong Đoàn. Hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục trao đổi các đoàn quân sự, đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và những vấn đề cùng quan tâm, góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa quân đội và nhân dân hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng In-đô-nê-xi-a cảm ơn Bộ Quốc phòng nước ta đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 4 (ADMM-4).

* Cùng ngày, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã có các cuộc gặp song phương Trưởng Đoàn các nước ASEAN và Phó Tổng thư ký ASEAN sang Việt Nam dự Hội nghị ADMM-4 tại Hà Nội từ ngày 10 đến 13-5.
Theo Nhandan