Thứ tư,  07/12/2022

Sở Giao thông vận tải biểu dương điển hình tiên tiến

LSO- Ngày 13/5/2010, tại hội trường nhà khách A1 thuộc UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ III giai đoạn 2006-2010. Tham dự hội nghị có các đại biểu là điển hình tiên tiến trong toàn ngành; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.Trong 5 năm qua, toàn ngành Giao thông vận tải phát huy truyền thống đoàn kết lao động, sáng tạo, cùng nhau khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điển hình là công tác xây dựng quy hoạch, phát triển ngành; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; quản lý vận tải. Với thành tích đạt được, ngành Giao thông vận tải Lạng Sơn đã được Nhà Nước, các bộ, ngành trung ương và UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý như: huân chương Lao động hạng Ba, huân chương Lao động hạng Nhì, bằng khen cho tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình,...

LSO- Ngày 13/5/2010, tại hội trường nhà khách A1 thuộc UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ III giai đoạn 2006-2010. Tham dự hội nghị có các đại biểu là điển hình tiên tiến trong toàn ngành; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 5 năm qua, toàn ngành Giao thông vận tải phát huy truyền thống đoàn kết lao động, sáng tạo, cùng nhau khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điển hình là công tác xây dựng quy hoạch, phát triển ngành; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; quản lý vận tải. Với thành tích đạt được, ngành Giao thông vận tải Lạng Sơn đã được Nhà Nước, các bộ, ngành trung ương và UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý như: huân chương Lao động hạng Ba, huân chương Lao động hạng Nhì, bằng khen cho tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của ngành Giao thông vận tải trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của địa phuơng, đồng thời chỉ đạo: với mục tiêu thi đua “ kỷ cương- chất lượng- hợp tác- an toàn và hiệu quả”, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng gắn với thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm guơng đạo đức Hồ Chí Minh” trong tình hình mới. Hội nghị ngành Giao thông vận tải đã chọn cử 12 tập thể và cá nhân dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới.Công Quân