Thứ tư,  07/12/2022

Đại hội đảng bộ xã Hòa Bình nhiệm kỳ 2010-2015

LSO- Trong 2 ngày 15-16/5/2010, Đảng bộ xã Hòa Bình huyện Chi Lăng đã tổ chức đại hội lần thứ XX nhiệm kỳ 2010-2015.Qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX và nghị quyết của cấp ủy cấp trên, trong nhiệm kỳ qua tuy còn một số hạn chế yếu kém nhưng Đảng bộ xã Hòa Bình đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, cùng nhau đoàn kết thống nhất trong hoạt động đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế tăng trưởng khá, thu ngân sách trên địa bàn luôn hoàn thành đạt và vượt mức cao so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hạ tầng cơ sở điện, đường, trường, trạm dần được đầu tư xây dựng khang trang kiên cố; các lĩnh vược văn hóa- xã hội thường xuyên được quan tâm; công tác xóa đói giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. An ninh, chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, quốc phòng được củng cố vững...

LSO- Trong 2 ngày 15-16/5/2010, Đảng bộ xã Hòa Bình huyện Chi Lăng đã tổ chức đại hội lần thứ XX nhiệm kỳ 2010-2015.

Qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX và nghị quyết của cấp ủy cấp trên, trong nhiệm kỳ qua tuy còn một số hạn chế yếu kém nhưng Đảng bộ xã Hòa Bình đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, cùng nhau đoàn kết thống nhất trong hoạt động đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế tăng trưởng khá, thu ngân sách trên địa bàn luôn hoàn thành đạt và vượt mức cao so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hạ tầng cơ sở điện, đường, trường, trạm dần được đầu tư xây dựng khang trang kiên cố; các lĩnh vược văn hóa- xã hội thường xuyên được quan tâm; công tác xóa đói giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. An ninh, chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, quốc phòng được củng cố vững mạnh. Xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường tạo thành sức mạnh của toàn dân tộc trên địa bàn.
Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 11 đồng chí và bầu 9 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.Thanh Hà