Thứ ba,  29/11/2022

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

LSO- Ngày 17/5/2010, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. Dự hội nghị có đại biểu các ban Đảng Trung ương: đồng chí Vũ Hồng Khanh, Phó Vụ trưởng, Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; Trần Văn Đức, Kiểm tra viên chính, Vụ địa phương II, UBKT Trung ương và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư các huyện uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc.Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghịTại hội nghị, các đại biểu đã nghe Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015, Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XIV, nhiệm kỳ 2006-2010. Các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được và đề xuất một số vấn đề về lĩnh vực nông lâm nghiệp, xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa; công thương nghiệp, tài chính, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục, văn hoá, xã hội...Hội...

LSO- Ngày 17/5/2010, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. Dự hội nghị có đại biểu các ban Đảng Trung ương: đồng chí Vũ Hồng Khanh, Phó Vụ trưởng, Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; Trần Văn Đức, Kiểm tra viên chính, Vụ địa phương II, UBKT Trung ương và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư các huyện uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc.Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015, Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XIV, nhiệm kỳ 2006-2010. Các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được và đề xuất một số vấn đề về lĩnh vực nông lâm nghiệp, xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa; công thương nghiệp, tài chính, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục, văn hoá, xã hội…
Hội nghị đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khoá XV, nhiệm kỳ (2010-2015). Bỏ phiếu giới thiệu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, nhiệm kỳ (2006-2010).
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Cần phải tập trung tổ chức tốt Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đảm bảo chất lượng và đúng định hướng; các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.


La Nam