Thứ bảy,  03/12/2022

Hội thảo khoa học "Những vấn đề đặt ra trong thực tiễn giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và cách giải quyết"

Ngày 17-5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư tổ chức Hội thảo khoa học "Những vấn đề đặt ra trong thực tiễn giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và cách giải quyết". Các đồng chí: Tiến sĩ Lê Hồng Liêm, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học UBKT T.Ư; Nguyễn Ngọc Đán, Vụ trưởng Vụ nghiên cứu, UBKT T.Ư chủ trì Hội thảo. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên UBKT T.Ư; đại diện Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng T.Ư; lãnh đạo các vụ chức năng thuộc UBKT T.Ư; nhiều nhà khoa học chuyên ngành cùng tham dự hội thảo.Các bản tham luận, ý kiến của đại biểu tham gia hội thảo đã tập trung thảo luận, làm rõ các nhóm vấn đề: Những nội dung khiếu nại thường gặp trong giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng - nguyên nhân và giải pháp khắc phục;Những khó khăn vướng mắc khi thực hiện quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và cách giải quyết; Phương pháp, kinh nghiệm nghiên cứu nội dung khiếu nại, hồ sơ thi hành kỷ luật và hồ sơ...

Ngày 17-5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề đặt ra trong thực tiễn giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và cách giải quyết”. Các đồng chí: Tiến sĩ Lê Hồng Liêm, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học UBKT T.Ư; Nguyễn Ngọc Đán, Vụ trưởng Vụ nghiên cứu, UBKT T.Ư chủ trì Hội thảo. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên UBKT T.Ư; đại diện Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng T.Ư; lãnh đạo các vụ chức năng thuộc UBKT T.Ư; nhiều nhà khoa học chuyên ngành cùng tham dự hội thảo.

Các bản tham luận, ý kiến của đại biểu tham gia hội thảo đã tập trung thảo luận, làm rõ các nhóm vấn đề: Những nội dung khiếu nại thường gặp trong giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng – nguyên nhân và giải pháp khắc phục;

Những khó khăn vướng mắc khi thực hiện quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và cách giải quyết; Phương pháp, kinh nghiệm nghiên cứu nội dung khiếu nại, hồ sơ thi hành kỷ luật và hồ sơ giải quyết khiếu nại kỷ luật; Phương pháp, kinh nghiệm thẩm tra, xác minh trong giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; Phương pháp, kinh nghiệm xử lý tình huống người bị thi hành kỷ luật vừa khiếu nại, vừa tố cáo; Những hạn chế, bất cập trong quy định hiện tại về quyền khiếu nại, thẩm quyền giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và những đề xuất, kiến nghị nội dung cần bổ sung, sửa đổi; Những khó khăn, vướng mắc và biện pháp tháo gỡ trong trường hợp phải thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật trong quá trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; Phương pháp, kinh nghiệm nghiên cứu đơn, thư khiếu nại.

Các đại biểu đã đi sâu phân tích, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng. Nhiều đại biểu đã tham gia ý kiến, bổ sung và phân tích làm rõ thêm những khó khăn, hạn chế liên quan đến từng nội dung được đề cập.

Hội thảo tổng kết nhiều bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề, yêu cầu đang đặt ra trong lĩnh vực công tác này; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các quy định về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của đảng, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng trong giai đoạn hiện nay.
Theo Nhandan