Thứ ba,  29/11/2022

Ðoàn đại biểu Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng qua, 18-5, nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2010), các Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.Dự lễ viếng có các đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Bí thư T.Ư Đảng; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư.Vòng hoa của Đoàn...

Sáng qua, 18-5, nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2010), các Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng có các đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Bí thư T.Ư Đảng; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, Ba Đình. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.
Theo Nhandan