Thứ năm,  08/12/2022

Việt Nam mong muốn các bên liên quan ở Thái-lan đối thoại hòa bình

Ngày 18-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có thư trả lời Tổng thống In-đô-nê-xi-a B.Giu-đô-giô-nô đồng gửi các vị đứng đầu Chính phủ các nước ASEAN khác, khẳng định mong muốn Thái-lan có thể vượt qua được thách thức hiện tại một cách hòa bình và thông qua đối thoại, nhất trí ASEAN cần cùng nhau hành động và có tiếng nói chung bày tỏ mối quan ngại và sự đoàn kết của ASEAN đối với Thái-lan trong thời điểm khó khăn này.Ngày 19-5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cũng có thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Thái-lan K.Pi-rôm đồng gửi các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN khác và Tổng Thư ký ASEAN, bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực ở Thái-lan, mong muốn các bên liên quan kiềm chế tìm giải pháp thích hợp thông qua đối thoại hòa bình.Ngày 20-5, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010 đối với tình hình Thái-lan hiện nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết:Việt Nam luôn theo dõi chặt chẽ những diễn biến phức...

Ngày 18-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có thư trả lời Tổng thống In-đô-nê-xi-a B.Giu-đô-giô-nô đồng gửi các vị đứng đầu Chính phủ các nước ASEAN khác, khẳng định mong muốn Thái-lan có thể vượt qua được thách thức hiện tại một cách hòa bình và thông qua đối thoại, nhất trí ASEAN cần cùng nhau hành động và có tiếng nói chung bày tỏ mối quan ngại và sự đoàn kết của ASEAN đối với Thái-lan trong thời điểm khó khăn này.

Ngày 19-5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cũng có thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Thái-lan K.Pi-rôm đồng gửi các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN khác và Tổng Thư ký ASEAN, bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực ở Thái-lan, mong muốn các bên liên quan kiềm chế tìm giải pháp thích hợp thông qua đối thoại hòa bình.

Ngày 20-5, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010 đối với tình hình Thái-lan hiện nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết:

Việt Nam luôn theo dõi chặt chẽ những diễn biến phức tạp của tình hình Thái-lan trong thời gian qua và mong muốn các bên liên quan giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại hòa bình, tránh bạo lực, sớm đưa Thái-lan trở lại ổn định vì lợi ích của nhân dân Thái-lan và góp phần vào hòa bình, ổn định tại khu vực. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010, Việt Nam đã kịp thời trao đổi và tham vấn Thái-lan và các thành viên ASEAN khác về vấn đề này.

Hiện nay Việt Nam đang tích cực trao đổi với các thành viên ASEAN về thái độ chung của ASEAN đối với tình hình Thái-lan.
Theo Nhandan