Thứ ba,  29/11/2022

Đảng Bộ xã Bắc Thuỷ, Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015

LSO- Trong 2 ngày 20 và 21/5 Đảng bộ xã Bắc Thuỷ, huyện Chi Lăng đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2010-1015. Qua 5 năm (2005-2010) thực hiện Nghị quyết Đảng bộ lần thứ XIX, Đảng bộ và nhân dân xã Bắc Thủy đạt được nhiều thành tựu về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Lương thực bình quân đầu người đạt 500 kg/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo còn ở mức cao chiếm 23,9%, không có hộ đói. Toàn xã được cấp 220 tấn xi măng, làm được 2.654 m đường giao thông, về thuỷ lợi được xây dựng mới đảm bảo tưới tiêu; 75% số hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, 99,74% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; thực hiện xoá nhà dột nát được 49 nhà. Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khoẻ, giáo dục cho nhân dân được quan tâm chú trọng...Trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã phấn đấu tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Phấn đấu lương thực bình quân đầu người đạt 600 kg/người/năm. Phát triển...

LSO- Trong 2 ngày 20 và 21/5 Đảng bộ xã Bắc Thuỷ, huyện Chi Lăng đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2010-1015.
Qua 5 năm (2005-2010) thực hiện Nghị quyết Đảng bộ lần thứ XIX, Đảng bộ và nhân dân xã Bắc Thủy đạt được nhiều thành tựu về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Lương thực bình quân đầu người đạt 500 kg/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo còn ở mức cao chiếm 23,9%, không có hộ đói. Toàn xã được cấp 220 tấn xi măng, làm được 2.654 m đường giao thông, về thuỷ lợi được xây dựng mới đảm bảo tưới tiêu; 75% số hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, 99,74% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; thực hiện xoá nhà dột nát được 49 nhà. Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khoẻ, giáo dục cho nhân dân được quan tâm chú trọng…
Trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã phấn đấu tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Phấn đấu lương thực bình quân đầu người đạt 600 kg/người/năm. Phát triển mạnh các loại cây công nghiệp, cây ăn quả, cây thực phẩm có giá trị kinh tế cao. Giảm hộ nghèo xuống dưới 15%, số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 85% trở lên, 5/6 khu đạt khu dân cư tiên tiến… Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 11 đồng chí, đồng thời bầu 4 đồng chí đi dự đại hội cấp trên.

Đỗ Hoạt