Thứ bảy,  03/12/2022

Thông cáo số 3, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XII

Buổi chiều, ngày 22-5-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật. Trong buổi làm việc đã có 5 vị đại biểu Quốc hội của 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:- Về phạm vi điều chỉnh;- Vấn đề quản lý chặt chẽ; bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;- Về mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài;- Về phạm vi hoạt động được phép của tổ chức tín dụng; - Về phí, lãi suất trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng;- Về hoạt động ngân hàng của ngân hàng...

Buổi chiều, ngày 22-5-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật. Trong buổi làm việc đã có 5 vị đại biểu Quốc hội của 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Về phạm vi điều chỉnh;

– Vấn đề quản lý chặt chẽ; bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;

– Về mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài;

– Về phạm vi hoạt động được phép của tổ chức tín dụng;

– Về phí, lãi suất trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng;

– Về hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại;

– Vấn đề lãi suất cơ bản;

– Vấn đề thu dịch vụ của ngân hàng thương mại;

– Vấn đề góp vốn, nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác;

– Về các hạn chế bảo đảm an toàn;

– Vấn đề kiểm toán nhà nước đối với các tổ chức kinh tế sử dụng vốn nhà nước…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu kết thúc phiên họp. Chủ nhật, ngày 23-5-2010, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 24-5-2010, Quốc hội làm việc tại Hội trường.
Theo Nhandan