Thứ năm,  08/12/2022

Nâng cao chất lượng đi công tác cơ sở

Đi công tác cơ sở là gì? Tại sao phải đi công tác cơ sở? Cách chuẩn bị đi và cách làm việc ở cơ sở thế nào cho hiệu quả? Để trả lời cho những câu hỏi này, mỗi cán bộ đoàn cần có cách tiếp cận và cách làm mới trên một vấn đề không mới.Vẫn còn "cưỡi ngựa xem hoa"Đi công tác cơ sở là một phương thức làm việc của các cấp bộ Đoàn. Thông qua phương thức này để triển khai các chủ trương, kế hoạch hoạt động; nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng và nhu cầu của đoàn viên, thanh niên; kiểm tra, giám sát, đánh giá và hỗ trợ cơ sở triển khai các mặt hoạt động; tổng kết kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình và điển hình...Tuy nhiên, qua thực tế và nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy việc đi công tác cơ sở đối với cán bộ Đoàn hiện nay còn có những hạn chế, cần sớm khắc phục. Thể hiện rõ nhất là các chuyến đi công tác cơ sở của cán bộ chưa được chuẩn bị kỹ càng. Nhiều cán bộ Đoàn chưa nhận...

Đi công tác cơ sở là gì? Tại sao phải đi công tác cơ sở? Cách chuẩn bị đi và cách làm việc ở cơ sở thế nào cho hiệu quả? Để trả lời cho những câu hỏi này, mỗi cán bộ đoàn cần có cách tiếp cận và cách làm mới trên một vấn đề không mới.

Vẫn còn “cưỡi ngựa xem hoa”

Đi công tác cơ sở là một phương thức làm việc của các cấp bộ Đoàn. Thông qua phương thức này để triển khai các chủ trương, kế hoạch hoạt động; nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng và nhu cầu của đoàn viên, thanh niên; kiểm tra, giám sát, đánh giá và hỗ trợ cơ sở triển khai các mặt hoạt động; tổng kết kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình và điển hình…

Tuy nhiên, qua thực tế và nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy việc đi công tác cơ sở đối với cán bộ Đoàn hiện nay còn có những hạn chế, cần sớm khắc phục. Thể hiện rõ nhất là các chuyến đi công tác cơ sở của cán bộ chưa được chuẩn bị kỹ càng. Nhiều cán bộ Đoàn chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của đi công tác cơ sở. Các chuyến đi công tác của cán bộ Đoàn còn mang tính hình thức – “cưỡi ngựa xem hoa” nên thiếu những đánh giá khách quan, chính xác về tình hình thực tế ở cơ sở. Một số cán bộ còn thiếu kỹ năng đi công tác cơ sở như: kỹ năng xây dựng và trình duyệt kế hoạch, kỹ năng thu thập thông tin phục vụ chuyến đi công tác, kỹ năng tìm hiểu, tiếp xúc và làm việc với cơ sở, kỹ năng đánh giá, kỹ năng hỗ trợ cơ sở và kỹ năng lập báo cáo. Việc lựa chọn các cơ sở để điều tra, đánh giá có khi còn chủ quan và chưa thông qua phương pháp chọn mẫu đại diện. Phần lớn các chuyến đi công tác không được tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm. Các cấp bộ Đoàn chưa lấy kết quả đi công tác cơ sở làm thước đo đánh giá năng lực cán bộ, chưa coi đó là chỉ tiêu thi đua, tiêu chuẩn đánh giá và đề bạt cán bộ; chưa xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả các chuyến đi công tác của cán bộ. Công tác làm báo cáo kết quả chuyến đi công tác và làm thủ tục lưu trữ báo cáo chưa được quan tâm… Từ thực tế đó, vấn đề nâng cao chất lượng đi công tác ở cơ sở vẫn là vấn đề đáng quan tâm.

Nâng cao chất lượng đến với cơ sở

Để nâng cao chất lượng công tác, cán bộ Đoàn vẫn rất cần trả lời những câu hỏi cơ bản: Đi công tác cơ sở là gì? Tại sao phải đi công tác cơ sở? Cách chuẩn bị và cách làm việc ở cơ sở thế nào là hiệu quả? Để trả lời cho những câu hỏi này, chúng ta cần có cách tiếp cận mới, cách làm mới trên một vấn đề không mới.

Đi công tác cơ sở là một nhiệm vụ thường xuyên đối với mỗi cán bộ Đoàn. Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ đó, mỗi cấp bộ Đoàn và từng cán bộ phải thật sự tâm huyết, sâu sát, gắn lý thuyết với thực tế. Trong thực tế, việc cán bộ đi công tác cơ sở đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng: Thông qua việc đi công tác cơ sở, nhiều cán bộ Đoàn đã trưởng thành, đặc biệt nhiều đồng chí đã cống hiến cho Đoàn nhiều đề xuất, sáng kiến trong phong trào, trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn và công tác Đoàn, Hội, Đội. Qua đó trực tiếp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, như: về cơ chế, chính sách, đào tạo, luân chuyển cán bộ; việc tạo dựng những phong trào thanh niên và cách làm mới phù hợp với đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Để nâng cao chất lượng đi công tác cơ sở đối với cán bộ Đoàn, mỗi cán bộ Đoàn cần nhận thức rõ về mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của chuyến đi công tác. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho chuyến đi, hoàn thành tốt chuyến công tác ở cơ sở, hoàn thành hồ sơ báo cáo chuyến đi công tác. Có thể áp dụng theo quy trình các bước như sau: Đề xuất chủ trương; Xây dựng, thảo luận, chỉnh sửa và trình duyệt kế hoạch; Thu thập thông tin về tình hình cơ sở; trao đổi với cơ sở để thống nhất kế hoạch công tác. Phổ biến và bàn trong nhóm việc thực hiện kế hoạch; Thực hiện các nội dung của chuyến đi công tác; Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá hoạt động của cơ sở. Tiếp thu ý kiến giải trình và góp ý của cơ sở vào bản đánh giá; Lập hồ sơ chuyến đi công tác để báo cáo và đưa vào lưu trữ.

Mỗi cán bộ đoàn cần có phương pháp tiếp cận và làm việc với cơ sở. Đây là một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả chất lượng của chuyến đi công tác đối với cán bộ Đoàn. Đó là tính kế hoạch, khả năng truyền đạt, phát hiện vấn đề, tính quyết đoán, giải quyết đúng vấn đề. Tùy theo tính chất nội dung, tổ, nhóm hoặc cá nhân đến làm việc với cơ sở khi đặt vấn đề phải thể hiện rõ ràng, cụ thể, ngắn gọn và đi thẳng vào nội dung chính, tránh vòng vo. Trong khi làm việc cần có tác phong cởi mở, dân chủ, trách áp đặt; tôn trọng, biết lắng nghe ý kiến từ cơ sở; có chỉ đạo, bàn bạc, thống nhất, việc gì làm trước, việc gì làm sau. Trong quá trình thực hiện, cán bộ thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra và kịp thời báo cáo.

Đi công tác cơ sở không chỉ tiếp xúc với lãnh đạo, với cán bộ, mà cần phải gặp gỡ, trao đổi với đoàn viên, thanh niên, cộng đồng dân cư; cũng không chỉ làm việc trong hội trường, nghe báo cáo mà phải về sinh hoạt với chi đoàn, đoàn viên, thanh niên, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; nói chuyện, chuyển tải những chủ trương, thông tin mang tính thời sự; biết tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi… Như vậy, việc nâng cao chất lượng đi công tác cơ sở đối với cán bộ Đoàn là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết. Người cán bộ nào có phương pháp, tư duy công tác tốt sẽ đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hiệu quả, chất lượng hơn. Những chuyến đi cơ sở hiệu quả cũng là môi trường, điều kiện thuận lợi để cho cán bộ Đoàn phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.
Theo Nhandan