Thứ hai,  05/12/2022

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cơ quan công tác dân tộc

LSO-Ngày 21/5/2010, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến cơ quan công tác dân tộc lần thứ nhất ( 2006 – 2010).Tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc năm 2006-2010.Trong 5 năm qua, được sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, cơ quan công tác dân tộc từ tỉnh đến huyện, xã đã đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, 100% cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và đạt kết quả tốt. Thông qua các phong trào thi đua, cơ quan công tác dân tộc đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân tộc được giao, hàng năm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trên địa bàn như: Phong trào thi đua lao động giỏi, Chương trình 135 giai đoạn II trên địa bàn các xã đặc...

LSO-Ngày 21/5/2010, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến cơ quan công tác dân tộc lần thứ nhất ( 2006 – 2010).
Tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc năm 2006-2010.
Trong 5 năm qua, được sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, cơ quan công tác dân tộc từ tỉnh đến huyện, xã đã đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, 100% cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và đạt kết quả tốt. Thông qua các phong trào thi đua, cơ quan công tác dân tộc đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân tộc được giao, hàng năm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trên địa bàn như: Phong trào thi đua lao động giỏi, Chương trình 135 giai đoạn II trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II, Chương trình 134 và một số các chương trình khác… Sau 5 năm thực hiện nhiều tập thể, cá nhân đã đạt được thành tích đáng ghi nhận trong phong trào thi đua yêu nước và đã có 25 lượt cán bộ công chức được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 4 lượt tập thể cấp phòng Ban Dân tộc và 40 lượt cán bộ công chức được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, nhiều tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh, UBND huyện, Ban Dân tộc tỉnh…
Hội nghị đã nghe báo cáo tham luận điển hình tiên tiến của các tập thể và cá nhân; tặng Giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh cho 8 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc năm (2006-2010), cử 1 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, phát động phong trào thi đua yêu nước cơ quan công tác dân tộc giai đoạn 2010-2015.

La Nam