Thứ tư,  07/12/2022

Hợp tác ASEAN trong lĩnh vực xã hội và lao động, thúc đẩy phát triển vì phồn vinh của các dân tộc trong khu vực

Sáng 24-5, tại Hà Nội, đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 21 (ALMM 21), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Trong nhiều năm qua, hợp tác ASEAN trong lĩnh vực xã hội nói chung và lao động nói riêng ngày càng được đẩy mạnh, có chiều sâu và đã đem lại kết quả thiết thực.Thông qua các Hội nghị cấp Bộ trưởng về lao động, phúc lợi xã hội, phát triển nguồn nhân lực, phát triển nông thôn và xóa đói, giảm nghèo đã đề ra và thực hiện nhiều giải pháp, chương trình hợp tác giúp Chính phủ các nước phát triển nguồn nhân lực, giải quyết công ăn việc làm, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, kiến tạo công bằng, thúc đẩy phát triển vì phồn vinh của các dân tộc trong khu vực. Rõ ràng những thành công trong lĩnh vực này của chúng ta được đánh giá cao và được bạn bè quốc tế quan tâm. Tự hào với những kết quả đạt được, song nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta trong việc xây dựng Cộng đồng...

Sáng 24-5, tại Hà Nội, đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 21 (ALMM 21), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Trong nhiều năm qua, hợp tác ASEAN trong lĩnh vực xã hội nói chung và lao động nói riêng ngày càng được đẩy mạnh, có chiều sâu và đã đem lại kết quả thiết thực.
Thông qua các Hội nghị cấp Bộ trưởng về lao động, phúc lợi xã hội, phát triển nguồn nhân lực, phát triển nông thôn và xóa đói, giảm nghèo đã đề ra và thực hiện nhiều giải pháp, chương trình hợp tác giúp Chính phủ các nước phát triển nguồn nhân lực, giải quyết công ăn việc làm, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, kiến tạo công bằng, thúc đẩy phát triển vì phồn vinh của các dân tộc trong khu vực. Rõ ràng những thành công trong lĩnh vực này của chúng ta được đánh giá cao và được bạn bè quốc tế quan tâm. Tự hào với những kết quả đạt được, song nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta trong việc xây dựng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN nói chung và trong lĩnh vực lao động nói riêng còn rất nặng nề. Hơn hai năm qua, do tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính – kinh tế toàn cầu, tình trạng lạm phát, giá cả tăng cao đã làm trầm trọng thêm những khó khăn thách thức, phần nào làm hạn chế những kết quả đạt được của chúng ta trong lĩnh vực xã hội nói chung và lao động nói riêng, nổi lên là tình trạng đói nghèo gia tăng; mất cân đối giữa cung và cầu về lao động; chất lượng lao động chậm được cải thiện, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; việc thúc đẩy và bảo vệ quyền của người lao động có mặt còn hạn chế.

Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 21 đã lựa chọn chủ đề của Hội nghị “Phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi và phát triển kinh tế” và tập trung trao đổi về các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thông qua Kế hoạch hành động của Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2010-2015 với nhiều nội dung quan trọng như: phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy việc làm bền vững; phúc lợi xã hội và bảo trợ xã hội; công bằng xã hội; thúc đẩy và bảo vệ quyền của lao động di cư. Đây là chủ đề và những nội dung thiết thực góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác ASEAN về xã hội nói chung và lĩnh vực lao động nói riêng, đồng thời cũng phù hợp với những mục tiêu về việc làm bền vững và công bằng xã hội mà Tổ chức Lao động quốc tế ILO khởi xướng.

Thủ tướng tin tưởng tại Hội nghị lần này, các bộ trưởng, các chuyên gia sẽ tập trung thảo luận thông qua được Kế hoạch hành động của Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2010-2015; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các ý tưởng mới và cùng nhau thống nhất đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra về lao động – việc làm hiện nay, vì mục tiêu trước mắt, cũng như lâu dài là tạo việc làm và thu nhập ổn định, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong các quốc gia thành viên ASEAN, góp phần tích cực giải quyết những tác động tiêu cực về mặt xã hội của khủng hoảng tài chính – kinh tế thế giới vừa qua; thực hiện hóa mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Việt Nam coi phát triển xã hội, trong đó xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm là một trong những nội dung ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược phát triển bền vững. Trong nhiều năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam, sự nỗ lực của toàn xã hội, hệ thống chính sách về an sinh và phúc lợi xã hội ngày càng hoàn thiện, nhiều chương trình, dự án về phát triển xã hội đã được thực hiện, mang lại kết quả thiết thực, tỷ lệ hộ nghèo giảm hiện nay còn 11%, tỷ lệ lao động xã hội đã qua đào tạo tăng lên đạt khoảng 40%, các lĩnh vực y tế, giáo dục cũng có nhiều tiến bộ. Hiện nay trong việc tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chung ở cấp quốc gia, Việt Nam còn lựa chọn một số chương trình, đề án để tập trung nguồn lực và tạo bước đột phá mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực này như: Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại 62 huyện nghèo; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2020; đồng thời đang xây dựng Chiến lược an sinh xã hội đến năm 2020 và triển khai thực hiện hệ thống an sinh xã hội đối với dân cư nông thôn thời kỳ 2011-2020. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển các lĩnh vực xã hội nói chung và lao động nói riêng, cùng với các nỗ lực trong nước, Việt Nam luôn đánh giá cao sự hợp tác giúp đỡ của cộng đồng quốc tế và khu vực.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác quý báu của các nước thành viên ASEAN và cộng đồng quốc tế để Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2010 và thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ về lao động, phát triển nguồn nhân lực, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.

Tại hội nghị lần này, các Bộ trưởng đã thông qua Chương trình hành động của Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2010-2015, tập trung vào các vấn đề: Khuôn khổ luật pháp, nâng cao năng lực của các cơ quan chính phủ, tăng cường quan hệ đối tác, phát triển thị trường lao động và lực lượng lao động. Hội nghị nhất trí ủng hộ đề xuất của Việt Nam về Tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng nghề cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế đệ trình các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN 17 (tổ chức tại Hà Nội, tháng 10-2010).

Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3 được tổ chức cùng ngày 24-5, với sự tham dự của Bộ trưởng Lao động các quốc gia thành viên ASEAN và Bộ trưởng Lao động ba đối tác, gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hội nghị đã nghe trình bày một số vấn đề, tập trung chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi và phát triển kinh tế”. Hội nghị xem xét các vấn đề đưa ra tại Hội nghị trù bị Quan chức Lao động ASEAN+3 và thông qua Thông cáo chung của Hội nghị.

Theo Nhandan