Thứ năm,  08/12/2022

Sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc về HÐND và UBND các cấp trong tháng 9

Tại Công văn số 3416/VPCP-ĐP, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về việc Chính phủ sẽ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc về Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp từ ngày 9 đến ngày 10-9-2010.Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Nội vụ phối hợp Ban Công tác đại biểu của UBTVQH và các cơ quan có liên quan chuẩn bị kỹ nội dung của hội nghị trên.Trong hội nghị quan trọng này, Chính phủ sẽ có báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2004-2011, phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ và trong nhiệm kỳ mới. Chính phủ cũng báo cáo cụ thể về việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung...

Tại Công văn số 3416/VPCP-ĐP, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về việc Chính phủ sẽ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc về Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp từ ngày 9 đến ngày 10-9-2010.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Nội vụ phối hợp Ban Công tác đại biểu của UBTVQH và các cơ quan có liên quan chuẩn bị kỹ nội dung của hội nghị trên.

Trong hội nghị quan trọng này, Chính phủ sẽ có báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2004-2011, phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ và trong nhiệm kỳ mới. Chính phủ cũng báo cáo cụ thể về việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo Nhandan