Thứ ba,  29/11/2022

Thông cáo số 4, kỳ họp thứ BẢY, QH khóa XII

Ngày 24-5-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp. Buổi sáng, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hộiLê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thi hành án hình sự.Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo luật.Trong buổi làm việc đã có 25 vị đại biểu Quốc hội của 23 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:- Phạm vi điều chỉnh của luật;- Về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp trong thi hành án hình sự;- Nhiệm vụ, quyền hạn của trại tạm giam trong công tác thi hành án hình sự;- Trách nhiệm của tòa án trong thi hành án hình sự;- Hình thức thi hành án tử hình;- Việc giải quyết cho nhận hài cốt, tử thi của người bị thi hành...

Ngày 24-5-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp. Buổi sáng, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thi hành án hình sự.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo luật.

Trong buổi làm việc đã có 25 vị đại biểu Quốc hội của 23 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Phạm vi điều chỉnh của luật;

– Về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp trong thi hành án hình sự;

– Nhiệm vụ, quyền hạn của trại tạm giam trong công tác thi hành án hình sự;

– Trách nhiệm của tòa án trong thi hành án hình sự;

– Hình thức thi hành án tử hình;

– Việc giải quyết cho nhận hài cốt, tử thi của người bị thi hành án tử hình;

– Thủ tục thi hành án treo;

– Về hoãn thi hành án;

– Việc kiểm sát thi hành án hình sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trọng tài thương mại.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo luật.

Trong buổi làm việc đã có 16 vị đại biểu Quốc hội của 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Tên gọi của luật;

– Giải thích từ ngữ;

– Quy định Tòa án từ chối thụ lý vụ tranh chấp trong trường hợp có thỏa thuận trọng tài;

– Quản lý nhà nước về trọng tài;

– Tiêu chuẩn của Trọng tài viên;

– Về phí trọng tài;

– Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài;

– Phạm vi trách nhiệm của Trọng tài viên;

– Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thu thập chứng cứ;

– Về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

– Căn cứ phán quyết trọng tài;

– Về Tòa án xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ ba, ngày 25-5-2010, Quốc hội làm việc tại Hội trường.
Theo Nhandan