Thứ bảy,  03/12/2022

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Văn phòng UBND tỉnh

LSO-Sáng 22/5/2010, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ nhất, giai đoạn ( 2006 – 2010). Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐ – KT) tỉnh; tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh.Toàn cảnh hội nghị.Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Văn phòng UBND tỉnh giai đoạn 2006 – 2010; nghe báo cáo tham luận của một số tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; xác định phương hướng nhiệm vụ công tác TĐ – KT giai đoạn 2010 – 2015. Trong những năm qua, công tác TĐ – KT luôn được cấp ủy, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh quan tâm, chú trọng và đẩy mạnh, gắn TĐ – KT với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan. Từ đó đã tạo động lực phấn đấu, kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân có...

LSO-Sáng 22/5/2010, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ nhất, giai đoạn ( 2006 – 2010).
Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐ – KT) tỉnh; tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Văn phòng UBND tỉnh giai đoạn 2006 – 2010; nghe báo cáo tham luận của một số tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; xác định phương hướng nhiệm vụ công tác TĐ – KT giai đoạn 2010 – 2015. Trong những năm qua, công tác TĐ – KT luôn được cấp ủy, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh quan tâm, chú trọng và đẩy mạnh, gắn TĐ – KT với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan. Từ đó đã tạo động lực phấn đấu, kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và công tác; xây dựng được không khí phấn khởi, đoàn kết, hăng say lao động trong cơ quan; phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tự rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Hứa Hạnh phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các tập thể và cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến, đảm bảo việc khen thưởng luôn chính xác, kịp thời và hiệu quả. Theo đó, các đồng chí lãnh đạo đã trao Bằng khen của UBND tỉnh và Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua
Nhân dịp này, Văn phòng UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2010 – 2015 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Trúc Lam