Thứ tư,  07/12/2022

Các xã: Thiện Thuật (Bình gia), Xuân Dương (Lộc Bình), Văn An (Văn Quan), thị trấn Chi Lăng (Chi Lăng) tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015

LSO-Ngày 22/5/2010, Đảng bộ xã Thiện Thuật huyện Bình giađã tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010-2015. 99 đại biểu chính thức đại diện cho 195 đảng viên trong toàn đảng bộ đã về dự đại hội.Nhiệm kỳ qua, nhìn chung chất lượng lãnh đạo của cấp uỷ đảng đã có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống nhân dân trong xã từng bước được cải thiện, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định, hệ thống chính trị từ xã đến các thôn, bản được củng cố. Năm 2005 tổng sản lượng lương thực đạt 1.210 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 370 kg/người/năm, đến 2009 tổng sản lượng lương thực đã đạt trên 1.386 tấn tăng 176 tấn, Đảng bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 100% chi bộ đều có báo Nhân Dân, báo Lạng Sơn và thông tin nội bộ phục vụ sinh hoạt. Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo mạnh dạn nêu lên một số mặt hạn chế như: chất lượng hoạt động của cấp uỷ đảng, sự điều hành của chính quyền,...

LSO-Ngày 22/5/2010, Đảng bộ xã Thiện Thuật huyện Bình giađã tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010-2015. 99 đại biểu chính thức đại diện cho 195 đảng viên trong toàn đảng bộ đã về dự đại hội.
Nhiệm kỳ qua, nhìn chung chất lượng lãnh đạo của cấp uỷ đảng đã có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống nhân dân trong xã từng bước được cải thiện, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định, hệ thống chính trị từ xã đến các thôn, bản được củng cố. Năm 2005 tổng sản lượng lương thực đạt 1.210 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 370 kg/người/năm, đến 2009 tổng sản lượng lương thực đã đạt trên 1.386 tấn tăng 176 tấn, Đảng bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 100% chi bộ đều có báo Nhân Dân, báo Lạng Sơn và thông tin nội bộ phục vụ sinh hoạt. Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo mạnh dạn nêu lên một số mặt hạn chế như: chất lượng hoạt động của cấp uỷ đảng, sự điều hành của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chưa đồng đều. Là một xã nghèo, cơ sở hạ tầng phát triển chậm, hiện còn 50% số hộ dân chủ yếu các thôn bản xa trung tâm chưa được sử dụng điện lưới quốc gia…. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã đã đề ra 4 mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trên các mặt: xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện đi đôi với phát triển kinh tế, văn hoá- xã hội, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.
Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH khoá XIX nhiệm kỳ 2010-1015, bầu các chức danh bí thư, phó bí thư, bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện.
*Ngày 23/5/2010 Đảng bộ xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình tổ chức đại hội lần thứ XX nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Xuân Dương đã đoàn kết khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Nền kinh tế tiếp tục được duy trì và có tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Sản lượng lương thực và lương thực bình quân giảm so với đầu nhiệm kỳ và mục tiêu đề ra. Tuy nhiên thu nhập bình quân đầu người tăng trên 26% so với mục tiêu đạt 4.150.000đồng/người/năm. Đây là kết quả đáng khích lệ trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây lương thực sang cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao mà xã đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Nhờ vậy, tỉ lệ hộ nghèo của xã đã giảm trên 11% so với đầu nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ tới, xã phấn đấu tăng thu nhập bình quân đến năm 2015 là 8,5triệu đồng/người /năm. Giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 68,85% xuống còn 54%. Trung bình mỗi năm giảm 3%. Phấn đấu 100% trẻ ở độ tuổi đến trường, 100% thôn bản có đường giao thông, quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố và giữ vững.
Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành đảng bộ khoá mới, bầu 3 đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp huyện.
*Trong 2 ngày 20 và 21/5/2010 xã Văn An, huyện Văn Quan đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Trong nhiệm kỳ 2005- 2010, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã Văn An, nhân dân trong xã đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nên xã đã có những bước phát triển về nhiều mặt. Bình quân lương thực đầu người đạt 383kg/người/năm, tăng 33kg/người so với năm 2005; thu nhập bình quân từ 3,4 triệu đồng năm 2005 lên 5 triệu đồng năm 2010. Các chính sách xã hội và an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân nâng lên, phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao phát triển. Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới được chú trọng, trong 5 năm đã giới thiệu được 72 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình đảng, kết nạp 41 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của đảng bộ lên 175 đồng chí. Công tác phân loại tổ chức cơ sở đảng, phân loại chất lượng đảng viên được đẩy mạnh, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 65%; 62% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong 5 năm Đảng bộ xã đều đạt hoàn thành nhiệm vụ.
Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Văn An tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nôi theo hướng sản xuất hàng hoá, đi đôi với việc tăng trưởng kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an tan toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khoá mới gồm 9 đồng chí, thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
*Trong 2 ngày 23 và 24/5/2010, Đảng bộ thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015.
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ thị trấn Chi Lăng đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra. Năm 2009 sản lượng lương thực đạt 785 tấn, tăng 6,6% so với năm 2005. Công tác giáo dục đào tạo, chăm sóc trẻ em được chú trọng, an ninh quốc phòng trong nhiệm kỳ được đảm bảo. Toàn xã xây dựng được 3 nhà văn hóa thôn, 70% đường giao thông liên thôn được bê tông hoá, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Công tác xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm cho nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả.
Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 10 triệu đồng/người/năm. Bê tông hóa mặt đường trong các thôn đạt 100%, chú trọng giáo dục đào tạo, chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân, giữ vững trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia… Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 11 đồng chí; bầu đoàn đại biểu gồm 9 đồng chí tham dự đại hội cấp trên.

Nhóm CTV