Thứ năm,  08/12/2022

Ngày 26-6, tại Hà Nội khai mạc Ðại hội thi đua Quyết thắng lần thứ VIII

Chiều 25-5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo, giới thiệu về Đại hội thi đua Quyết thắng lần thứ VIII. Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì cuộc họp.Đại hội thi đua Quyết thắng lần thứ VIII năm 2010 diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 26 đến 28-6. Đây là một trong những Đại hội được Trung ương chỉ đạo điểm, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Thông qua tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn (2005-2010), Đại hội nêu bật vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang; làm rõ những mặt làm được, chưa làm được; chỉ ra nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong tiến hành công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng. Đồng thời biểu dương, tôn vinh các tấm gương điển hình tiên tiến, gương người...

Chiều 25-5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo, giới thiệu về Đại hội thi đua Quyết thắng lần thứ VIII. Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì cuộc họp.

Đại hội thi đua Quyết thắng lần thứ VIII năm 2010 diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 26 đến 28-6. Đây là một trong những Đại hội được Trung ương chỉ đạo điểm, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Thông qua tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn (2005-2010), Đại hội nêu bật vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang; làm rõ những mặt làm được, chưa làm được; chỉ ra nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong tiến hành công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng. Đồng thời biểu dương, tôn vinh các tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn (2010-2015), nhằm tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng; tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực hoạt động của lực lượng vũ trang ở khắp mọi miền của Tổ quốc.
Theo Nhandan