Thứ năm,  08/12/2022

Đình Lập Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

LSO-Ngày 26/5/2010, Huyện đoàn Đình Lập đã tổ chức Đại hội Đại biểu cháu ngoan Bác Hồ toàn huyện lần thứ 10, nhiệm kỳ 2005- 2010. Trong những năm qua, dù điều kiện học tập, sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động đội còn thiếu thốn, chưa đáp ứng được yêu cầu của hoạt động. Nhưng những đội viên nhỏ tuổi đã không ngừng phấn đấu khắc phục khó khăn, tích cực thi đua học tập, tu dưỡng rèn luyện trở thành những con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Trong học tập các liên đội nhà trường trên địa bàn huyện đã phát động phong trào thi đua học tập và thực hiện tốt các phong trào như: "Thực hiện mùa thi nghiêm túc", Thi đua hái nhiều bông hoa điểm 9, điểm 10; Bông hoa học giỏi; thi đua giờ học tốt, tuần học tốt, tháng học tốt, cuộc thi vở sạch chữ đẹp; Cuộc vận động "thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy" và các phong trào hoạt động "nhân đạo, từ thiện", "đền...

LSO-Ngày 26/5/2010, Huyện đoàn Đình Lập đã tổ chức Đại hội Đại biểu cháu ngoan Bác Hồ toàn huyện lần thứ 10, nhiệm kỳ 2005- 2010.
Trong những năm qua, dù điều kiện học tập, sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động đội còn thiếu thốn, chưa đáp ứng được yêu cầu của hoạt động. Nhưng những đội viên nhỏ tuổi đã không ngừng phấn đấu khắc phục khó khăn, tích cực thi đua học tập, tu dưỡng rèn luyện trở thành những con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Trong học tập các liên đội nhà trường trên địa bàn huyện đã phát động phong trào thi đua học tập và thực hiện tốt các phong trào như: “Thực hiện mùa thi nghiêm túc”, Thi đua hái nhiều bông hoa điểm 9, điểm 10; Bông hoa học giỏi; thi đua giờ học tốt, tuần học tốt, tháng học tốt, cuộc thi vở sạch chữ đẹp; Cuộc vận động “thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” và các phong trào hoạt động “nhân đạo, từ thiện”, “đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhà nguồn”, phong trào “kế hoạch nhỏ”; cuộc vận động “vòng tay bè bạn”, “vượt khó học tốt”; “tấm áo tặng bạn”…. Đặc biệt các liên đội trường học trên địa bàn huyện còn tổ chức tuyên truyền tìm hiểu cho đội viên thiếu niên nhi đồng về Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, tuyên truyền phòng chống HIV/ AIDS, phòng chống các tệ nạn xã hội, Luật giao thông đường bộ… nhằm trang bị cho đội viên, thiếu nhi những hiểu biết và từ đó tham gia phòng chống tệ nạn xã hội được tốt hơn. Qua các phong trào đã thu được kết quả đáng biểu dương, số lượng các đội viên khá giỏi tăng theo hàng năm.
Tại Đại hội đã có 104 đội viên xuất sắc được Huyện đoàn tặng Giấy khen cháu ngoan Bác Hồ, 10 tập thể và 15 đội viên được tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2005 – 2010, 10 đội viên được cử đi dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh.

Lý Lê