Thứ năm,  08/12/2022

Chi bộ Văn phòng UBND huyện Đình Lập tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015

LSO-Ngày 25/5/2010, Chi bộ Văn phòng UBND huyện Đình Lập đã tổ chức Đại hội chi bộ khoá XXIV, nhiệm kỳ 2010- 2015.Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng UBND huyện đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo góp sức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Do vậy, trong 5 năm qua nền kinh tế huyện có bước tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực, kết cấu hạ tầng cơ sở được bổ sung, văn hoá - xã hội có bước phát triển tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. An ninh quốc phòng được giữ vững, ổn định; công tác cải cách hành chính được quan tâm và có chuyển biến tích cực; hoạt động quản lý, điều hành của các ngành, các cấp ngày càng có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng luôn được chi bộ quan tâm, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, quần chúng trong đơn vị được thực hiện tốt. Các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà...

LSO-Ngày 25/5/2010, Chi bộ Văn phòng UBND huyện Đình Lập đã tổ chức Đại hội chi bộ khoá XXIV, nhiệm kỳ 2010- 2015.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng UBND huyện đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo góp sức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Do vậy, trong 5 năm qua nền kinh tế huyện có bước tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực, kết cấu hạ tầng cơ sở được bổ sung, văn hoá – xã hội có bước phát triển tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. An ninh quốc phòng được giữ vững, ổn định; công tác cải cách hành chính được quan tâm và có chuyển biến tích cực; hoạt động quản lý, điều hành của các ngành, các cấp ngày càng có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng luôn được chi bộ quan tâm, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, quần chúng trong đơn vị được thực hiện tốt. Các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được quán triệt, triển khai tới 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Trong nhiệm kỳ chi bộ đã phát triển được 5 đảng viên mới.
Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Chi bộ Văn phòng UBND huyện Đình Lập đã bầu ra Ban Chấp hành khoá mới gồm 3 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên và thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ khoá XXIV, nhiệm kỳ 2010-2015.

Lý Lê