Thứ ba,  29/11/2022

Thông báo số 6, kỳ họp thứ bảy, QH khoá XII

Ngày 26-5-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nuôi con nuôi.Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật.Trong buổi làm việc đã có 22 vị đại biểu Quốc hội của 22 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:- Về bố cục của luật;- Độ tuổi được nhận con nuôi;- Đối tượng và độ tuổi được nhận làm con nuôi;- Thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi và giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;- Về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài;- Việc nuôi con nuôi ở khu vực biên giới;- Hệ quả của việc nuôi con nuôi; chấm dứt nuôi con nuôi;-...

Ngày 26-5-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nuôi con nuôi.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật.

Trong buổi làm việc đã có 22 vị đại biểu Quốc hội của 22 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Về bố cục của luật;

– Độ tuổi được nhận con nuôi;

– Đối tượng và độ tuổi được nhận làm con nuôi;

– Thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi và giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;

– Về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài;

– Việc nuôi con nuôi ở khu vực biên giới;

– Hệ quả của việc nuôi con nuôi; chấm dứt nuôi con nuôi;

– Về căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi;

– Về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước về nuôi con nuôi…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bưu chính.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật.

Trong buổi làm việc đã có 12 vị đại biểu Quốc hội của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng của luật;

– Chính sách của Nhà nước về bưu chính; nguyên tắc hoạt động bưu chính;

– Về kiểm tra, xử lý bưu gửi có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

– Bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính;

– Đầu tư và kinh doanh dịch vụ bưu chính;

– Về chất lượng và giá cước dịch vụ bưu chính;

– Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng và của người sử dụng dịch vụ bưu chính;

– Về dịch vụ bưu chính công ích;

– Trách nhiệm của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích;

– Cơ sở phục vụ bưu chính cấp xã;

– Trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động bưu chính…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ năm, ngày 27-5-2010, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2010 trong những tháng đầu năm.
Theo Nhandan