Thứ tư,  07/12/2022

Ðẩy mạnh tuyên truyền Ðại hội Ðảng các cấp

Trong hai ngày 25 và 26-5 tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía nam. Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư và Huỳnh Minh Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chủ trì hội nghị. Gần 300 đại biểu là báo cáo viên các tỉnh, thành phố, các đảng ủy trực thuộc T.Ư từ Đà Nẵng trở vào tham dự hội nghị.Hội nghị cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; những kết quả nghiên cứu, giảng dạy về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết quả đã đạt được tại Hội thảo Khoa học quốc tế nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Bác; kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước thời gian qua; và kết quả Đại hội điểm, tình hình triển khai Đại hội Đảng cấp cơ sở.Đến ngày 20-4 đã có 1.249 đảng bộ cơ sở trên phạm vi cả nước...

Trong hai ngày 25 và 26-5 tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía nam. Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư và Huỳnh Minh Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chủ trì hội nghị. Gần 300 đại biểu là báo cáo viên các tỉnh, thành phố, các đảng ủy trực thuộc T.Ư từ Đà Nẵng trở vào tham dự hội nghị.

Hội nghị cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; những kết quả nghiên cứu, giảng dạy về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết quả đã đạt được tại Hội thảo Khoa học quốc tế nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Bác; kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước thời gian qua; và kết quả Đại hội điểm, tình hình triển khai Đại hội Đảng cấp cơ sở.

Đến ngày 20-4 đã có 1.249 đảng bộ cơ sở trên phạm vi cả nước đã tiến hành đại hội, chiếm 88,9% trong tổng số đơn vị được chọn thí điểm. Nhìn chung các đại hội được chuẩn bị công phu, đạt yêu cầu đề ra. Một số nơi đã dành thời gian thỏa đáng để đại biểu thảo luận, đóng góp các văn kiện đại hội, các tham luận tại đại hội được chuẩn bị theo từng chuyên đề… Qua tổng hợp kết quả bầu cử cho thấy, số lượng cấp ủy ở hầu hết các đảng bộ đều tăng hơn nhiệm kỳ trước; trình độ học vấn; trình độ chính trị cũng được nâng lên.
Theo Nhandan