Thứ năm,  08/12/2022

Đình Lập- những công việc sau Đại hội điểm

LSO-Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, sau khi bàn bạc nhất trí, Huyện ủy Đình Lập chọn Đảng bộ xã Bắc Lãng là đại hội điểm của Đảng bộ nông thôn và Chi bộ Huyện ủy làm Đại hội điểm của khối các chi bộ trực thuộc.Trong thời kỳ đổi mới, Bắc Lãng có thể coi là sự điển hình trong công tác lãnh đạo phát triển KT-XH của huyện Đình Lập với những thuận lợi và khó khăn đan xen. Đó là một Đảng bộ có nhiều đảng viên là người dân tộc; đảng viên và nhân dân trong xã có truyền thống đoàn kết phấn đấu vượt khó đi lên và đã giành được những thành tựu quan trọng về xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc. Khi Quốc lộ 4B được nâng cấp, giao thông thuận lợi với Quảng Ninh, trước cơ hội mới, Đảng...

LSO-Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, sau khi bàn bạc nhất trí, Huyện ủy Đình Lập chọn Đảng bộ xã Bắc Lãng là đại hội điểm của Đảng bộ nông thôn và Chi bộ Huyện ủy làm Đại hội điểm của khối các chi bộ trực thuộc.
Trong thời kỳ đổi mới, Bắc Lãng có thể coi là sự điển hình trong công tác lãnh đạo phát triển KT-XH của huyện Đình Lập với những thuận lợi và khó khăn đan xen. Đó là một Đảng bộ có nhiều đảng viên là người dân tộc; đảng viên và nhân dân trong xã có truyền thống đoàn kết phấn đấu vượt khó đi lên và đã giành được những thành tựu quan trọng về xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc. Khi Quốc lộ 4B được nâng cấp, giao thông thuận lợi với Quảng Ninh, trước cơ hội mới, Đảng bộ Bắc Lãng mạnh dạn lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, từ nông nghiệp thuần túy và giữ rừng, chuyển sang nông nghiệp hàng hóa và rừng sản xuất, vì vậy người nông dân đã đầu tư và có thu nhập từ lâm nghiệp. Công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng. Việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”có tác dụng giáo dục rộng rãi và có sức lan tỏa từ đảng viên đến nhân dân. Tuy vậy, Bắc Lãng cũng còn nhiều khó khăn, nhất là vốn cho sản xuất; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, một bộ phận đồng bào dân tộc Tày và Dao vẫn gặp nhiều khó khăn trong đời sống. Chỉ đạo Đảng bộ Bắc Lãng tổ chức đại hội, huyện ủy mời cán bộ các xã thị trấn đến dự, tham khảo để rút kinh nghiệm cho các đại hội đại trà.

Xe công trình mở đường tuần tra biên giới tại xã Bắc Xa (Đình Lập) – Ảnh: V.L.M
Để giúp Đảng bộ xã tổ chức thành công Đại hội, Huyện ủy đã giúp đỡ Đảng bộ về mọi mặt trong công tác chuẩn bị, từ việc soạn thảo báo cáo, kiểm điểm công tác trong nhiệm kỳ; nêu phương hướng phát triển KTXH trong giai đoạn 2010-2015, chuẩn bị về nhân sự cũng như cách thức Tổ chức và thực hiện các bước của đại hội. Ban tổ chức Tỉnh ủy cũng đã cử tổ công tác đến giúp huyện và xã tổ chức Đại hội điểm.
Đối với chi bộ trực thuộc, Huyện ủy chỉ đạo Chi bộ Văn phòng Huyện ủy tổ chức đại hội với mục đích “làm mẫu” đại hội cấp chi bộ cho 20 chi bộ trực thuộc đến học tập rút kinh nghiệm tổ chức đại hội chi bộ đơn vị mình.
Đến nay, Đình Lập đã thực hiện xong đại hội điểm cấp Đảng bộ và chi bộ trực thuộc. Các đại hội đã được tổ chức thành công, vừa đảm bảo tuân thủ đúng tiến trình của một đại hội chi đảng bộ cấp cơ sở, vừa đảm bảo phát huy mạnh mẽ dân chủ trong Đảng; Ban Chấp hành mới vừa đúng cơ cấu thành phần, đảm bảo chất lượng theo sự chỉ đạo và phát huy được quyền dân chủ của mỗi đảng viên trong đại hội. Sau các đại hội điểm, Huyện ủy đã tổ chức rút kinh nghiệm về các vấn đề xây dựng báo cáo, chuẩn bị nhân sự, cách thức tiến hành…trong hội nghị rút kinh nghiệm có sự tham dự của tổ công tác Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhìn chung các Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn đều học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội nhiệm kỳ.
Đình Lập có 46 chi đảng bộ trực thuộc, trong đó có 16 đảng bộ. Từ nay đến hết ngày 3/6, tất cả 20 chi bộ trực thuộc sẽ tổ chức xong đại hội và đến ngày 23/6 Đảng bộ Bính Xá- Đảng bộ cuối cùng thuộc khối nông thôn sẽ tổ chức đại hội. Trong giai đoạn này, việc tổ chức chỉ đạo đại hội chi, đảng bộ trực thuộc là nhiệm vụ trọng tâm của Huyện ủy Đình Lập. Trong đó, đặc biệt quan tâm giúp đỡ các đảng bộ nông thôn khu vực các xã thuộc Chương trình 135, các xã vùng cao, vùng ĐBKK tổ chức thành công đại hội.

Trong giai đoạn này, việc tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân được đẩy mạnh với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị. Tất cả nhằm tạo nên sự đồng thuận cao trong nhân dân, tinh thần phấn khởi trước những thành tựu mà địa phương, đơn vị mình đã giành được trong những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời cũng lường được những khó khăn trong thời gian tới để cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị mình. Dịp tổ chức Đại hội đảng cấp cơ sở cũng là dịp để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước; nhân dân thêm lòng tin vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Minh Hồng