Thứ bảy,  03/12/2022

Đại hội đại biểu Hội cựu TNXP tỉnh lần thứ II thành công tốt đẹp

*Đại hội vinh dự được đón nhận Bức trướng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng. LSO-Sáng ngày 26/5 tại hội trường, Trường chính trị Hoàng Văn Thụ, Hội cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai, nhiệm kỳ 2010- 2015. Dự Đại hội có lãnh đạo Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo các ban Đảng, đoàn thể của tỉnh, các đoàn đại biểu Hội cựu TNXP một số tỉnh bạn: Bác Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, cùng các đoàn đại biểu của 11 huyện, thành phố, đại diện cho 2.477 cựu TNXP trong toàn tỉnh. Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2005- 2010 Hội cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn, đã quan tâm chỉ đạo các Hội cơ sở đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trong thời kỳ đổi mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thống của Đảng, của dân tộc, của Đoàn thanh niên và truyền thống...

*Đại hội vinh dự được đón nhận Bức trướng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng.
LSO-Sáng ngày 26/5 tại hội trường, Trường chính trị Hoàng Văn Thụ, Hội cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai, nhiệm kỳ 2010- 2015.
Dự Đại hội có lãnh đạo Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo các ban Đảng, đoàn thể của tỉnh, các đoàn đại biểu Hội cựu TNXP một số tỉnh bạn: Bác Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, cùng các đoàn đại biểu của 11 huyện, thành phố, đại diện cho 2.477 cựu TNXP trong toàn tỉnh.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2005- 2010 Hội cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn, đã quan tâm chỉ đạo các Hội cơ sở đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trong thời kỳ đổi mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thống của Đảng, của dân tộc, của Đoàn thanh niên và truyền thống của lực lượng TNXP Việt nam, cho các thế hệ cựu TNXP và thế hệ trẻ. Đề cao cảnh giác chống mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nêu cao tinh thần cách mạng bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cấp Ủy, Chính quyền và các đoàn thể tổ chức, phát động như: phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; thăm hỏi, động viên hội viên và người thân khi ốm đau, khó khăn trong cuộc sống.
Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2010- 2015 là 100% hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn xã hội. Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng Hội cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn nguyện nêu gương sáng làm theo lời dạy, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Đại hội đã dành thời gian để đại biểu các hội cơ sở, tham luận làm rõ thêm nội dung đã nêu trong báo cáo và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
Phát biểu với Đại hội các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam và lãnh đạo tỉnh, đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của Hội cựu TNXP tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời mong muốn, cựu TNXP tỉnh, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng và phẩm chất TNXP, vì quê hương, vì nghĩa tình đồng đội, không lùi bước trước khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Xứ Lạng giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Đại hội đã bầu BCH Hội cựu TNXP tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm 21 đồng chí, đồng chí Nguyễn Anh Nhưỡng tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Thanh Đàn