Thứ ba,  29/11/2022

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính

LSO-Ngày 25/5/2010, Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015. Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước tới 100% cán bộ, đảng viên. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 100% cán bộ, đảng viên đều viết bản thu hoạch và đăng ký thi đua, rèn luyện tác phong đạo đức theo tấm gương của Bác. Công tác cán bộ được Đảng ủy chú trọng và kiện toàn. Trong nhiệm kỳ đã cử 27 đồng chí học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng và tổ chức kết nạp được 19 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 57 đồng chí. 5 năm liền Đảng bộ duy trì danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó 4 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Thường xuyên quan tâm...

LSO-Ngày 25/5/2010, Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước tới 100% cán bộ, đảng viên. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 100% cán bộ, đảng viên đều viết bản thu hoạch và đăng ký thi đua, rèn luyện tác phong đạo đức theo tấm gương của Bác. Công tác cán bộ được Đảng ủy chú trọng và kiện toàn. Trong nhiệm kỳ đã cử 27 đồng chí học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng và tổ chức kết nạp được 19 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 57 đồng chí. 5 năm liền Đảng bộ duy trì danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó 4 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Thường xuyên quan tâm đến công tác lãnh đạo đảng viên và quần chúng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo thực hiện tốt công tác giao dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đúng Luật Ngân sách nhà nước. Các hoạt động tài chính khác như: Quản lý giá và tài sản; quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tài chính doanh nghiệp; thanh tra tài chính; xổ số kiến thiết đều được quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.
Trên cơ sở đánh giá lại những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã mạnh dạn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới đạt kết quả cao hơn, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015; bầu Ban Thường vụ, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Sơn Lâm