Thứ hai,  05/12/2022

Đại hội Chi bộ Phòng VH-TT huyện Tràng Định

LSO-Ngày 25/5/2010, Chi bộ Phòng VH–TT huyện Tràng Định đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ qua Chi bộ Phòng VH-TT đã có nhiều cố gắng trong công tác và học tập, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Chất lượng thông tin tuyên truyền từng bước được nâng lên. Các phong trào VHVN–TDTT ngày càng phát triển mạnh mẽ và rộng khắp; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt hiệu quả đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn trong thời kỳ đổi mới. Công tác xây dựng và phát triển đảng được chú trọng, nhiệm kỳ qua kết nạp được 10 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong Chi bộ lên 21 đảng viên. Sau một buổi làm việc khẩn trương nghiêm túc, dân chủ và đoàn kết, Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư khóa mới nhiệm kỳ 2010 – 2015 và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp...

LSO-Ngày 25/5/2010, Chi bộ Phòng VH–TT huyện Tràng Định đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ qua Chi bộ Phòng VH-TT đã có nhiều cố gắng trong công tác và học tập, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Chất lượng thông tin tuyên truyền từng bước được nâng lên. Các phong trào VHVN–TDTT ngày càng phát triển mạnh mẽ và rộng khắp; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt hiệu quả đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn trong thời kỳ đổi mới. Công tác xây dựng và phát triển đảng được chú trọng, nhiệm kỳ qua kết nạp được 10 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong Chi bộ lên 21 đảng viên.
Sau một buổi làm việc khẩn trương nghiêm túc, dân chủ và đoàn kết, Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư khóa mới nhiệm kỳ 2010 – 2015 và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Quốc Thăng - Minh Huệ