Thứ bảy,  03/12/2022

Tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử căn cứ kháng chiến Khu VI

Ngày 27-5, tại xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng), tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Đác Nông, Bình Thuận, Ninh Thuận đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia và khởi công tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử căn cứ kháng chiến Khu VI - Cát Tiên.Thực hiện sự chỉ đạo của T.Ư, Bộ Tư lệnh Quân khu VI được hình thành từ tháng 7-1961 và chọn địa bàn rừng núi thuộc huyện Cát Tiên ngày nay làm căn cứ cơ quan khu bộ. Từ đây, Khu ủy Khu VI đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang xây dựng, phát triển lực lượng và chiến đấu anh dũng, lập nhiều chiến công vang dội, góp phần cùng miền nam và cả nước đi đến thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất Tổ quốc.Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử căn cứ kháng chiến Khu VI - Cát Tiên do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, trên tổng diện tích...

Ngày 27-5, tại xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng), tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Đác Nông, Bình Thuận, Ninh Thuận đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia và khởi công tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử căn cứ kháng chiến Khu VI – Cát Tiên.

Thực hiện sự chỉ đạo của T.Ư, Bộ Tư lệnh Quân khu VI được hình thành từ tháng 7-1961 và chọn địa bàn rừng núi thuộc huyện Cát Tiên ngày nay làm căn cứ cơ quan khu bộ. Từ đây, Khu ủy Khu VI đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang xây dựng, phát triển lực lượng và chiến đấu anh dũng, lập nhiều chiến công vang dội, góp phần cùng miền nam và cả nước đi đến thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất Tổ quốc.

Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử căn cứ kháng chiến Khu VI – Cát Tiên do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, trên tổng diện tích 47,7 héc-ta thuộc địa bàn các xã: Tiên Hoàng, Phước Cát 2 và Đức Phổ (huyện Cát Tiên), bao gồm: tượng đài, nhà lưu niệm, bia tưởng niệm và 23 hạng mục tôn tạo các cơ quan Khu ủy, 20 hạng mục tôn tạo các cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu VI. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2012.
Theo Nhandan