Thứ tư,  07/12/2022

Thông cáo số 7, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XII

Ngày 27-5-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp. Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2010 trong những tháng đầu năm.Trong ngày làm việc đã có 45 vị đại biểu Quốc hội của 44 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:- Đánh giá chung việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước trong những tháng đầu năm 2010, kết quả đạt được, hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm;- Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế; các biện pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế và tái lạm phát;- Xây dựng lộ trình giảm bội chi ngân sách Nhà nước; vấn...

Ngày 27-5-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp. Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2010 trong những tháng đầu năm.

Trong ngày làm việc đã có 45 vị đại biểu Quốc hội của 44 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Đánh giá chung việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước trong những tháng đầu năm 2010, kết quả đạt được, hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm;

– Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế; các biện pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế và tái lạm phát;

– Xây dựng lộ trình giảm bội chi ngân sách Nhà nước; vấn đề quản lý vay nợ Chính phủ;

– Công tác dự báo kinh tế và dự báo thu ngân sách Nhà nước;

– Vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế sau suy giảm kinh tế;

– Vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp; cơ chế hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp;

– Mối quan hệ giữa cơ quan quản lý vốn và sử dụng vốn Nhà nước;

– Hiệu quả của các chương trình mục tiêu quốc gia; vấn đề xóa đói, giảm nghèo; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo; bảo đảm công bằng xã hội;

– Về chuẩn nghèo; tiêu chí xác định hộ nghèo; vấn đề bình xét hộ nghèo;

– Việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên;

– Vấn đề xây dựng các nhà máy thủy điện gắn với bảo vệ môi trường;

– Vấn đề trồng rừng; bảo vệ rừng;

– Các chính sách đầu tư cho nông nghiệp – nông thôn;

– Chiến lược phát triển kinh tế biển, đảo; bảo vệ tài nguyên môi trường biển;

Quy hoạch đầu tư giữa các vùng, miền; chính sách phát triển các vùng kinh tế trọng điểm; sự liên kết và phối hợp giữa các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm;

– Tình trạng đầu tư dàn trải, tiến độ giải ngân nguồn vốn chậm; hiệu quả đầu tư thấp;

– Vấn đề gian lận thương mại; hàng giả, hàng kém chất lượng; biện pháp bảo vệ lợi ích người tiêu dùng; chính sách khuyến khích tiêu dùng trong nước;

– Vấn đề xuất khẩu; xuất khẩu nông sản;

– Chất lượng giáo dục- đào tạo; công tác quản lý giáo dục; vấn đề bạo lực học đường;

– Việc quản lý, tổ chức lễ hội văn hóa;

– Vấn đề quy hoạch, phát triển, khai thác tiềm năng du lịch của đất nước;

– Về chất lượng của đội ngũ cán bộ y tế ở cơ sở; chính sách ưu tiên cho cán bộ y tế ở cơ sở, đặc biệt ở vùng miền núi đặc biệt khó khăn;

– Vấn đề y tế dự phòng; chất lượng khám, chữa bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm;

– Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng;

– Vấn đề cải cách hành chính trong quản lý điều hành; cải cách tư pháp, thi hành pháp luật…

Ngày làm việc của Quốc hội đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ sáu, ngày 28-5-2010, Quốc hội làm việc tại Hội trường.
Theo Nhandan