Thứ tư,  07/12/2022

Chi bộ khối đoàn thể huyện Lộc Bình đại hội nhiệm kỳ 2010 -2015

LSO-Ngày 25/5/2010 Chi bộ khối đoàn thể huyện Lộc Bình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015. Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2005 – 2010, mỗi đảng viên trong chi bộ khối luôn phát huy vai trò gương mẫu, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đề ra. Chi bộ khối đã triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cụ thể hoá bằng hành động thiết thực như: phát động phong trào thi đua “người tốt, việc tốt”, “hũ gạo tiết kiệm”, “ống tiền tiết kiệm”. Uỷ Ban MTTQ đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Hội liên hiệp Phụ nữ với phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “phụ nữ giúp nhau xoá đói, giảm nghèo có địa chỉ” đã quyên góp và hỗ trợ phụ nữ nghèo vay vốn không tính lãi được trên 116 triệu đồng, 1640kg thóc gạo. Hội Nông dân đứng ra tín chấp với Ngân...

LSO-Ngày 25/5/2010 Chi bộ khối đoàn thể huyện Lộc Bình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2005 – 2010, mỗi đảng viên trong chi bộ khối luôn phát huy vai trò gương mẫu, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đề ra. Chi bộ khối đã triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cụ thể hoá bằng hành động thiết thực như: phát động phong trào thi đua “người tốt, việc tốt”, “hũ gạo tiết kiệm”, “ống tiền tiết kiệm”. Uỷ Ban MTTQ đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Hội liên hiệp Phụ nữ với phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “phụ nữ giúp nhau xoá đói, giảm nghèo có địa chỉ” đã quyên góp và hỗ trợ phụ nữ nghèo vay vốn không tính lãi được trên 116 triệu đồng, 1640kg thóc gạo. Hội Nông dân đứng ra tín chấp với Ngân hàng chính sách tạo điều kiện cho nông dân vay vốn sản xuất với số tiền 26.598 triệu đồng…. Liên đoàn Lao động, Huyện đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh cũng có nhiều hoạt động thiết thực đạt nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ và các công tác xã hội.
Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, chi bộ khối tăng cường công tác phát triển đảng viên và đăng ký 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh, vững mạnh xuất sắc. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đại hội đã bầu cấp uỷ khoá mới, bầu Bí thư, Phó Bí thư và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện.

Phương Viện