Thứ tư,  29/11/2023

Phát động thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng

LSO-Ngày 3/2/2010, Đảng uỷ Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh đã triển khai Kế hoạch số 71-KH/ĐUK để phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2010) nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, lòng tự hào, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ. Đây cũng là dịp để các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2010 – 2015). Sau hơn 3 tháng thực hiện kế hoạch phát động, có nhiều cơ sở triển khai nghiêm túc, chất lượng, đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, không ít cơ sở Đảng không triển khai hoặc triển khai không nghiêm...

LSO-Ngày 3/2/2010, Đảng uỷ Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh đã triển khai Kế hoạch số 71-KH/ĐUK để phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2010) nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, lòng tự hào, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.
Đây cũng là dịp để các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2010 – 2015). Sau hơn 3 tháng thực hiện kế hoạch phát động, có nhiều cơ sở triển khai nghiêm túc, chất lượng, đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, không ít cơ sở Đảng không triển khai hoặc triển khai không nghiêm túc do đó không có bài dự thi nộp cho Đảng uỷ khối đúng thời hạn.
Trước tình hình đó, ngày 4/5/2010, Đảng uỷ Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh đã ban hành Công văn số 602 CV/ĐUK để tiếp tục phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng và quán triệt các chi, đảng bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc. Bài dự thi của đảng viên, các chi, đảng bộ khẩn trương tập hợp và gửi về Đảng uỷ khối CQDC Đảng tỉnh trước ngày 07/06/2010.

MC