Thứ ba,  29/11/2022

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành Nội vụ

LSO- Ngày 28/5/2010, Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn (2006-2010). Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành làm công tác nội vụ và phòng Nội vụ 11 huyện, thành phố.Tặng giấy khen của Sở Nội vụ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn (2006 - 2010)Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được ngành Nội vụ triển khai rộng khắp và được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng tham gia như: Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, cuộc vận động xây dựng “ Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, tận tuỵ, sáng tạo, gương mẫu”, phát huy dân chủ, xây dựng công sở văn minh, cơ quan có nếp sống văn hoá, cơ quan an toàn... gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Các phong trào thi đua đã có tác...

LSO- Ngày 28/5/2010, Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn (2006-2010). Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành làm công tác nội vụ và phòng Nội vụ 11 huyện, thành phố.

Tặng giấy khen của Sở Nội vụ cho các tập thể và cá nhân có thành tích

xuất sắc giai đoạn (2006 – 2010)


Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được ngành Nội vụ triển khai rộng khắp và được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng tham gia như: Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, cuộc vận động xây dựng “ Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, tận tuỵ, sáng tạo, gương mẫu”, phát huy dân chủ, xây dựng công sở văn minh, cơ quan có nếp sống văn hoá, cơ quan an toàn… gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua đã có tác động tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương, của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Với những thành tích đã đạt được đó, từ năm 2006-2010 đã có 22 tập thể và 128 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cơ sở, lao động xuất sắc; 7 tập thể, 53 cá nhân được Sở Nội vụ tặng giấy khen và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, các cấp, các ngành…
Hội nghị đã tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2009, tặng Giấy khen của Sở Nội vụ cho 5 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong quá trình công tác giai đoạn (2006-2010); phát động phong trào thi đua giai đoạn (2010-2015).


La Nam