Thứ năm,  08/12/2022

Đảng bộ thị trấn Đồng Đăng Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015

LSO- Ngày 28/5/2010, tại hội trường UBND thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Đảng bộ thị trấn Đồng Đăng đã tổ chức Đại hội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2010-2015. Tham dự Đại hội có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, đại diện các Ban đảng cùng 100 đại biểu chính thức đại diện cho 202 đảng viên thuộc 12 chi bộ trong toàn Đảng bộ.Trong nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ thị trấn Đồng Đăng đã đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị phù hợp với từng điều kiện thời điểm của địa phương. Với đặc thù là thị trấn biên giới có 2 cửa khẩu quốc tế, hệ thống giao thông thuận lợi, các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch có điều kiện phát triển. Tổng giá trị buôn bán hàng năm ước đạt 250 đến 300 tỷ đồng, thu hút khoảng 30 đến 40 ngàn...

LSO- Ngày 28/5/2010, tại hội trường UBND thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Đảng bộ thị trấn Đồng Đăng đã tổ chức Đại hội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2010-2015. Tham dự Đại hội có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, đại diện các Ban đảng cùng 100 đại biểu chính thức đại diện cho 202 đảng viên thuộc 12 chi bộ trong toàn Đảng bộ.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ thị trấn Đồng Đăng đã đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị phù hợp với từng điều kiện thời điểm của địa phương. Với đặc thù là thị trấn biên giới có 2 cửa khẩu quốc tế, hệ thống giao thông thuận lợi, các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch có điều kiện phát triển. Tổng giá trị buôn bán hàng năm ước đạt 250 đến 300 tỷ đồng, thu hút khoảng 30 đến 40 ngàn lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan. Do đó, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, năm 2005 thu nhập 6,5 triệu đồng/người/năm đến hết năm 2009 đạt 8,5 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu UBND huyện giao… đời sống vật chất, tinh thần của bà con từng bước được nâng cao, các tệ nạn xã hội được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý điều hành của chính quyền tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tại Đại hội các đại biểu đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.


Công Quân