Thứ bảy,  03/12/2022

Trao Bằng công nhận cho 12 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hoá 3 năm liên tục

LSO-Sáng ngày 28/5/2010, tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đã tổ chức trao Bằng công nhận cho 12 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hoá 3 năm liên tục 2007-2009.Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh đã đẩy mạnh việc tuyên truyền và tổ chức ký cam kết thi đua thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá đến các đơn vị cơ sở. Cuối năm 2009, Ban chỉ đạo cuộc vận động đã tiến hành thẩm định, bình xét danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hoá theo các tiêu chí. Kết quả thực hiện, năm 2009 toàn tỉnh có 1.274/ 1.652 cơ quan, đơn vị văn hoá, đạt 77,1%. Đ/C Hoàng Văn Páo, Giám đốc Sở VH,TT&DL, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trao Bằng công nhận danh hiệu Cơ quan văn hoá, đơn vị...

LSO-Sáng ngày 28/5/2010, tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã tổ chức trao Bằng công nhận cho 12 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hoá 3 năm liên tục 2007-2009.
Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh đã đẩy mạnh việc tuyên truyền và tổ chức ký cam kết thi đua thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá đến các đơn vị cơ sở. Cuối năm 2009, Ban chỉ đạo cuộc vận động đã tiến hành thẩm định, bình xét danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hoá theo các tiêu chí. Kết quả thực hiện, năm 2009 toàn tỉnh có 1.274/ 1.652 cơ quan, đơn vị văn hoá, đạt 77,1%.

Đ/C Hoàng Văn Páo, Giám đốc Sở VH,TT&DL, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trao Bằng công nhận danh hiệu Cơ quan văn hoá, đơn vị 3 năm liên tục.
Đối với khối các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp của tỉnh, ngay từ đầu năm đã có 157/157 cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng cơ quan văn hoá, đạt 100%. Kết quả bình xét cuối năm có 142/157 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hoá, chiếm 90%; trong đó có 85/157 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hoá 2 năm liên tục (2008-2009); 12 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hoá 3 năm liên tục (2007-2009). Nhân dịp tổng kết phong trào, Ban chỉ đạo cuộc vận động, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã trao Bằng công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hoá 3 năm liên tục cho các cơ quan sau: Hội Đông y tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Công ty Cổ phần chợ Lạng Sơn, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn và 5 đơn vị phòng trực thuộc Công an tỉnh: ( PB11, PC21, PX13, PX16, PV24).

Phan Cầu