Thứ tư,  07/12/2022

Triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

LSO-Ngày 28/5/2010, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Dương Đăng Huệ-Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế, Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, TAND, VKSND tỉnh, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các đơn vị trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên pháp luật tỉnh; lãnh đạo, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố.Toàn cảnh hội nghị.Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Dương Đăng Huệ-Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế, Bộ Tư pháp giới thiệu nội dung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước gồm 8 chương, 67 điều quy định...

LSO-Ngày 28/5/2010, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Dương Đăng Huệ-Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế, Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, TAND, VKSND tỉnh, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các đơn vị trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên pháp luật tỉnh; lãnh đạo, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố.
Toàn cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Dương Đăng Huệ-Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế, Bộ Tư pháp giới thiệu nội dung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước gồm 8 chương, 67 điều quy định về trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, hoạt động tố tụng, hoạt động thi hành án; thiệt hại được bồi thường; kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả; trách nhiệm hoàn trả…
Tiếp đó, lãnh đạo Sở Tư pháp đã triển khai Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 21/4/2010 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đây là một đạo luật mới, là cơ sở để tổ chức, cá nhân thực hiện quyền yêu cầu bồi thường khi bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức nhà nước gây ra trong khi thi hành công vụ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: ngay sau hội nghị, các đại biểu nghiêm túc triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Trong đó, đặc biệt quan tâm quán triệt đến cán bộ làm công tác Tư pháp về những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra sai xót tại địa phương.

Minh Thảo