Thứ tư,  07/12/2022

Hậu Giang tổ chức tốt đại hội đảng cấp cơ sở

Đến nay, Hậu Giang đã tổ chức xong đại hội đảng cấp cơ sở của 461 chi bộ, đảng bộ của 11 đảng bộ huyện, thị xã và đảng ủy trực thuộc đảng bộ tỉnh, trong đó có năm đảng bộ được chọn chỉ đạo thực hiện thí điểm. Đại hội đảng cấp cơ sở ở Hậu Giang được tổ chức sớm (cuối tháng 4 tổ chức xong đại hội hơn 80% tổng số chi bộ). Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chặt chẽ, đúng các quy trình hướng dẫn của Trung ương.Qua các đại hội điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cho thấy tỷ lệ tín nhiệm các ứng cử viên rất cao, từ 98 đến 100%. Tỉnh ủy Hậu Giang chọn có ba chi bộ cơ sở tổ chức bầu trực tiếp để làm điểm chỉ đạo nhưng toàn tỉnh có tới 16 chi bộ đã tổ chức đại hội theo hình thức bầu trực tiếp nhằm phát huy cao nhất tính dân chủ trong đảng.Trong quá trình chuẩn bị, tiến hành đại hội, hầu hết các chi bộ cơ sở đều chuẩn bị tốt nội dung văn kiện....

Đến nay, Hậu Giang đã tổ chức xong đại hội đảng cấp cơ sở của 461 chi bộ, đảng bộ của 11 đảng bộ huyện, thị xã và đảng ủy trực thuộc đảng bộ tỉnh, trong đó có năm đảng bộ được chọn chỉ đạo thực hiện thí điểm. Đại hội đảng cấp cơ sở ở Hậu Giang được tổ chức sớm (cuối tháng 4 tổ chức xong đại hội hơn 80% tổng số chi bộ). Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chặt chẽ, đúng các quy trình hướng dẫn của Trung ương.

Qua các đại hội điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cho thấy tỷ lệ tín nhiệm các ứng cử viên rất cao, từ 98 đến 100%. Tỉnh ủy Hậu Giang chọn có ba chi bộ cơ sở tổ chức bầu trực tiếp để làm điểm chỉ đạo nhưng toàn tỉnh có tới 16 chi bộ đã tổ chức đại hội theo hình thức bầu trực tiếp nhằm phát huy cao nhất tính dân chủ trong đảng.

Trong quá trình chuẩn bị, tiến hành đại hội, hầu hết các chi bộ cơ sở đều chuẩn bị tốt nội dung văn kiện. Trước khi tiến hành đại hội, các cấp ủy cơ sở đều tổ chức họp đảng viên để nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến từ một đến hai ngày. Các đại hội đã đề cao dân chủ trong ý kiến phát biểu thảo luận, tranh luận tại hội trường.

Về nhân sự, do được chuẩn bị chu đáo nên chất lượng nhân sự được bầu vào cấp ủy ở nhiệm kỳ này cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Cụ thể như tỷ lệ trẻ có tuổi đời dưới 35 là 589 đồng chí, chiếm tỷ lệ 23,72%, tăng 10,25% so với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ nữ là 13,65%, tăng gần 3%, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn của cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ này được nâng lên rõ rệt. Toàn tỉnh có 2.483 đảng viên được bầu vào cấp ủy, tăng 549 so với khóa trước, trong đó cấp ủy viên cũ tái ứng cử là 1.525 đồng chí, chiếm 61,41%, số cấp ủy viên mới tham gia là 958, chiếm 38,59%, cấp ủy viên là nữ có 339 người, chiếm tỷ lệ 13,65%, cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số là 10, chiếm tỷ lệ 0,4%.

* Sóc Trăng cũng như các tỉnh Nam Bộ đã bắt đầu vào mùa mưa bão. Tỉnh Sóc Trăng đã có công văn chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng chủ động, tích cực phòng, chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai. Tỉnh đặc biệt coi trọng tập trung cho các công trình đang xây dựng: đê bao, cống ven sông, ven biển phục vụ việc phòng, tránh bão, thiên tai xảy ra ở vùng ven biển trên địa bàn tỉnh.

Trong đó có Dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh bão tàu cá tại cửa biển Trần Đề thuộc huyện Trần Đề (Sóc Trăng). Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Sóc Trăng với tổng mức đầu tư hơn 91 tỷ đồng. Công trình gồm phần kè bảo vệ bờ kết hợp với trụ neo, có tổng chiều dài tuyến kè dọc hai bờ kênh là 2.200 m, phần nạo vét luồng kênh khu trú neo tàu, đắp bờ bao bể lắng và phao tiêu pháp hiệu. Công trình bảo đảm an toàn cho 400 tàu, thuyền trú tránh bão. Tính đến cuối tháng 5, công trình đã hoàn thành được khoảng 70% khối lượng và đã giải ngân được hơn 66 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình sẽ được hoàn thành trong năm nay.

Trong chuyến kiểm tra công trình này mới đây, tỉnh đã chỉ đạo nhà thầu thi công, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công đồng thời phải bảo đảm an toàn và đạt tiến độ như đã cam kết. Tỉnh cũng chỉ đạo với nguồn vốn đã bố trí phấn đấu phải giải ngân dứt điểm trong năm 2010 này để sớm đưa công trình vào sử dụng phục vụ tránh trú bão cho hàng trăm tàu cá trong và ngoài tỉnh vào neo đậu khi thiên tai xảy ra. Các công trình này hoàn thành sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, tạo bộ mặt khang trang, văn minh cho khu vực huyện Trần Đề.
Theo Nhandan