Thứ bảy,  03/12/2022

Tôn tạo hệ thống mốc giới Việt Nam – Lào đoạn giữa hai tỉnh Sơn La – Luông-pha-băng

Theo Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La, sau hơn một năm triển khai thực hiện công tác tôn tạo và tăng dày hệ thống mốc giới Việt Nam - Lào, đoạn giữa hai tỉnh Sơn La - Luông-pha-băng, đến nay, đã hoàn thành xây dựng và bàn giao 13 mốc cho các cơ quan chức năng của hai tỉnh quản lý và bảo vệ.Trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, đoạn đi qua hai tỉnh Sơn La - Luông-pha-băng có chiều dài 32 km. Ban Chỉ đạo cắm mốc hai tỉnh Sơn La (Việt Nam) và Luông-pha-băng (Lào) đánh giá: Trong quá trình thi công mốc giới, hai bên đã thực hiện nghiêm chỉnh theo đúng quy định của Ủy ban Liên hiệp cắm mốc biên giới của hai Chính phủ Việt Nam và Lào. Đây là hai tỉnh đầu tiên hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo mốc giới trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Trong quá trình triển khai tôn tạo, tăng dày mốc giới, hai bên đã phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần...

Theo Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La, sau hơn một năm triển khai thực hiện công tác tôn tạo và tăng dày hệ thống mốc giới Việt Nam – Lào, đoạn giữa hai tỉnh Sơn La – Luông-pha-băng, đến nay, đã hoàn thành xây dựng và bàn giao 13 mốc cho các cơ quan chức năng của hai tỉnh quản lý và bảo vệ.

Trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào, đoạn đi qua hai tỉnh Sơn La – Luông-pha-băng có chiều dài 32 km. Ban Chỉ đạo cắm mốc hai tỉnh Sơn La (Việt Nam) và Luông-pha-băng (Lào) đánh giá: Trong quá trình thi công mốc giới, hai bên đã thực hiện nghiêm chỉnh theo đúng quy định của Ủy ban Liên hiệp cắm mốc biên giới của hai Chính phủ Việt Nam và Lào. Đây là hai tỉnh đầu tiên hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo mốc giới trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào. Trong quá trình triển khai tôn tạo, tăng dày mốc giới, hai bên đã phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh của hai tỉnh Sơn La – Luông-pha-băng.
Theo Nhandan