Thứ tư,  07/12/2022

Ðoàn đại biểu cấp cao Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Sáng 29-5, Thượng tướng Lý Kế Nại, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị và Đoàn đại biểu Chính trị cấp cao Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã rời Việt Nam, kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta.Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, Thượng tướng Lý Kế Nại và các thành viên đoàn đã đến chào Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, hội đàm với Đoàn đại biểu Chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam, thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và một số đơn vị QĐND Việt...

Sáng 29-5, Thượng tướng Lý Kế Nại, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị và Đoàn đại biểu Chính trị cấp cao Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã rời Việt Nam, kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, Thượng tướng Lý Kế Nại và các thành viên đoàn đã đến chào Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, hội đàm với Đoàn đại biểu Chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam, thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và một số đơn vị QĐND Việt Nam.
Theo Nhandan