Thứ tư,  07/12/2022

Thông cáo số 8, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XII

Ngày 28-5-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp. Quốc hội thảo luận về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008. Trong buổi làm việc đã có 18 vị đại biểu Quốc hội của 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:- Việc tuân thủ các quy định pháp luật trong quản lý thu, chi ngân sách;- Quản lý bội chi ngân sách Nhà nước;- Về các khoản chi ngoài dự toán;- Hiệu quả của các khoản chi ngân sách Nhà nước;- Cải cách nền tài chính;- Chất lượng của nền tài chính; quản lý đồng tiền Việt Nam;- Vấn đề quyết toán, kiểm toán trong quản lý thu chi ngân sách;- Về hệ số sử dụng vốn (ICOR) và việc đầu tư ngân sách Nhà nước;- Vấn đề thất thu ngân sách Nhà nước trong vấn đề giao đất giao rừng;- Hiệu quả đầu tư vốn ngân sách cho các tập đoàn và tổng công ty;- Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nguồn vốn của nhà...

Ngày 28-5-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp. Quốc hội thảo luận về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008.

Trong buổi làm việc đã có 18 vị đại biểu Quốc hội của 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Việc tuân thủ các quy định pháp luật trong quản lý thu, chi ngân sách;

– Quản lý bội chi ngân sách Nhà nước;

– Về các khoản chi ngoài dự toán;

– Hiệu quả của các khoản chi ngân sách Nhà nước;

– Cải cách nền tài chính;

– Chất lượng của nền tài chính; quản lý đồng tiền Việt Nam;

– Vấn đề quyết toán, kiểm toán trong quản lý thu chi ngân sách;

– Về hệ số sử dụng vốn (ICOR) và việc đầu tư ngân sách Nhà nước;

– Vấn đề thất thu ngân sách Nhà nước trong vấn đề giao đất giao rừng;

– Hiệu quả đầu tư vốn ngân sách cho các tập đoàn và tổng công ty;

– Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nguồn vốn của nhà nước;

– Vấn đề chống tham nhũng, lãng phí;

– Công tác dự báo, xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước;

– Về công tác xử lý, kỷ luật với những đơn vị, cá nhân làm thất thoát ngân sách;

– Về sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngân sách Nhà nước…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu kết thúc phiên họp. Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Người khuyết tật.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Người khuyết tật.

Trong buổi làm việc đã có 13 vị đại biểu Quốc hội của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Về tên gọi của luật; giải thích từ ngữ;

– Bố cục của luật;

– Về những chính sách chung và khái niệm người khuyết tật;

– Về mức độ khuyết tật và dạng tật;

– Phân dạng khuyết tật; dạng tật;

– Vấn đề giải quyết việc làm cho người khuyết tật;

– Chính sách nhận người khuyết tật vào làm việc;

– Về bảo hiểm y tế với người khuyết tật;

– Vấn đề giáo dục và dạy nghề cho người khuyết tật;

– Chăm sóc sức khỏe đối với người khuyết tật;

– Bảo đảm cho người khuyết tật tiếp cận nhà chung cư, công trình công cộng và phương tiện giao thông công cộng…

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết thúc phiên họp.
Theo Nhandan