Thứ năm,  08/12/2022

UBND họp phiên thường kỳ tháng 5

LSO-Sáng ngày 31/5/2010, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 với nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.Trong phiên họp ngày 31/5, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; báo cáo công tác xây dựng cơ bản và và báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm.Toàn cảnh phiên họp.Theo đánh giá chung, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2010 tiếp tục ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế cao hơn cùng kỳ năm 2009; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp ổn định và có bước phát triển; hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn đạt...

LSO-Sáng ngày 31/5/2010, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 với nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Trong phiên họp ngày 31/5, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; báo cáo công tác xây dựng cơ bản và và báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm.

Toàn cảnh phiên họp.
Theo đánh giá chung, tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2010 tiếp tục ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế cao hơn cùng kỳ năm 2009; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp ổn định và có bước phát triển; hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn đạt cao so với dự toán và cùng kỳ năm trước. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được ổn định và từng bước cải thiện. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém như: Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn còn chậm; một số chỉ tiêu, kế hoạch đạt thấp so với cùng kỳ và kế hoạch năm; các hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; việc áp dụng các quy định mới về quản lý đầu tư xây dựng còn nhiều lúng túng; sự phối kết hợp ở một số cấp, ngành chưa chủ động, tích cực, thiếu đồng bộ dẫn tới việc xử lý các khó khăn vướng mắc còn nhiều ách tắc…

Đồng chí Vy Văn Thành phát biểu ý kiến chỉ đạo tại phiên họp.
Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế – xã hội toàn tỉnh có bước tăng trưởng khá, các khó khăn phát sinh như nguy cơ tái lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, tình hình dịch bệnh, hạn hán đầu vụ… đã được các cấp, ngành tích cực, chủ động xử lý, kiểm soát, không để nảy sinh phức tạp. Trong 6 tháng cuối năm, các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục khắc phục khó khăn, đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt, cần tập trung triển khai có hiệu quả kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Lạng Sơn ngày 26/5/2010 mà trọng tâm là các công tác liên quan đến tiến trình xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.
Trong ngày 1/6 và sáng 2/6/2010, phiên họp sẽ thảo luận một số nội dung quan trọng khác. Báo Lạng Sơn sẽ tiếp tục thông tin về kỳ họp tới bạn đọc trong các số báo tiếp theo.

Trúc Lam