Thứ năm,  08/12/2022

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và phong trào thi đua "Dân vận khéo" thành công tốt đẹp

LSO-Sáng ngày 31/5/2010, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và phong trào thi đua “ Dân vận khéo” giai đoạn 2006- 2010. Dự hội nghị có đồng chí Hứa Hạnh, Phó chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, lãnh đạo MTTQ tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận của 11 huyện, thành phố, cùng 56 tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “ Dân vận khéo” trên địa bàn toàn tỉnh. Trong 5 năm qua, Ban Dân vận các cấp đã tham mưu cho cấp uỷ làm tốt công tác dân vận trên địa bàn, các mô hình “ Dân vận khéo” đã góp phần khơi dậy tiềm năng, tính năng động sáng tạo của đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân… trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Dân vận khéo là tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn, củng...

LSO-Sáng ngày 31/5/2010, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và phong trào thi đua “ Dân vận khéo” giai đoạn 2006- 2010.
Dự hội nghị có đồng chí Hứa Hạnh, Phó chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, lãnh đạo MTTQ tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận của 11 huyện, thành phố, cùng 56 tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “ Dân vận khéo” trên địa bàn toàn tỉnh.
Trong 5 năm qua, Ban Dân vận các cấp đã tham mưu cho cấp uỷ làm tốt công tác dân vận trên địa bàn, các mô hình “ Dân vận khéo” đã góp phần khơi dậy tiềm năng, tính năng động sáng tạo của đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân… trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Dân vận khéo là tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn, củng cố vững chắc và mở rộng khối đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở đến tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Gắn công tác dân vận khéo với các phong trào thi đua phát triển kinh tế- xã hội, xoá đói giảm nghèo, phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động nhân đạo từ thiện… Hội nghị đã dành thời gian cho các đại biểu tham luận làm rõ một số nội dung như: Phong trào thi đua “ Dân vận khéo”; vận động nhân dân phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng “gia đình văn hoá”, “làng văn hoá”, “khối phố văn hoá”, “cơ quan văn hoá”, “cơ quan an toàn”…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hứa Hạnh Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được của phong trào thi đua “ Dân vận khéo” giai đoạn 2006- 2010, trên địa bàn toàn tỉnh. Để phong trào thi đua đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới, Ban Dân vận các cấp cần tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; hướng các hoạt động về cơ sở, bám sát địa bàn, nắm rõ tình hình để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền có kế hoạch triển khai mô hình “Dân vận khéo” cho phù hợp, thiết thực, hiệu quả.
Tại hội nghị Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Dân vận khéo” năm 2009- 2010; 2 tập thể có thành tích trong giai đoạn 2006- 2010; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích năm 2009- 2010.

Thanh Đàn