Thứ bảy,  03/12/2022

Triển khai giai đoạn II Quyết định 1856 của Thủ tướng Chính phủ

LSO-Tiếp tục thực hiện Quyết định 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2010, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch cụ thể triển khai trên 5 đoạn tuyến quốc lộ địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, từ cuối tháng 5/2010 đến 15/6/2010, các đơn vị được giao nhiệm vụ, UBND các huyện, xã có quốc lộ chạy qua tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ như: Luật Giao thông đường bộ 2008; Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 34/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Tiếp đó từ ngày 16/6 đến 16/7/2010, các đơn vị chức năng thực hiện cưỡng chế giải tỏa các vi phạm trong phạm vi đã cắm mốc giải phóng mặt bằng. Cũng từ cuối tháng 5/2010 đến hết tháng 8, thực hiện xong việc rà soát, đề...

LSO-Tiếp tục thực hiện Quyết định 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2010, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch cụ thể triển khai trên 5 đoạn tuyến quốc lộ địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Theo đó, từ cuối tháng 5/2010 đến 15/6/2010, các đơn vị được giao nhiệm vụ, UBND các huyện, xã có quốc lộ chạy qua tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ như: Luật Giao thông đường bộ 2008; Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 34/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Tiếp đó từ ngày 16/6 đến 16/7/2010, các đơn vị chức năng thực hiện cưỡng chế giải tỏa các vi phạm trong phạm vi đã cắm mốc giải phóng mặt bằng. Cũng từ cuối tháng 5/2010 đến hết tháng 8, thực hiện xong việc rà soát, đề xuất quy hoạch đường gom, xóa bỏ các điểm đấu nối trái phép vào các quốc lộ. Được biết, đến đầu tháng 6/2010, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn đã thực hiện xong cắm mốc phạm vi giải tỏa trên toàn bộ 5 tuyến quốc lộ. Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn cũng đã quyết định phê duyệt dự toán công trình lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn II trên 5 tuyến quốc lộ gồm: 1B, 4A, 4B, 31 và Quốc lộ 279 với tổng giá trị dự toán trên 2,5 tỷ đồng.

Công Quân