Thứ bảy,  03/12/2022

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hải Quan

LSO-Ngày 28/5/2010, Đảng bộ Cục Hải quan Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2010 – 2015. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Hải quan Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. BCH Đảng uỷ Cục đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo 100% đảng viên và trên 90% quần chúng được tham gia quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời phát động các đợt thi đua trong việc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới được Đảng bộ quan tâm, trong nhiệm kỳ đã giới thiệu được 65 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng, đã kết nạp được 50...

LSO-Ngày 28/5/2010, Đảng bộ Cục Hải quan Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Hải quan Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. BCH Đảng uỷ Cục đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo 100% đảng viên và trên 90% quần chúng được tham gia quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời phát động các đợt thi đua trong việc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới được Đảng bộ quan tâm, trong nhiệm kỳ đã giới thiệu được 65 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng, đã kết nạp được 50 đảng viên mới đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cùng với công tác Đảng, Đảng bộ còn lãnh đạo đảng viên và quần chúng trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Từ năm 2005 đến 2009 Hải quan Lạng Sơn đã làm thủ tục cho trên 305.000 bộ tờ khai Hải quan với tổng kim ngạch XNK đạt trên 5400 tỷ USD; số thu đạt trên 5900 tỷ đồng vượt 150% so với chỉ tiêu được giao; Đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh hiện đại hoá toàn ngành, triển khai thủ tục Hải quan điện tử tại 3 đơn vị là Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và Chi cục Hải Quan ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, qua đó đã rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận tiện cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.
Trên cơ sở đánh giá lại kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2005 – 2010, mạnh dạn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 – 2015 với mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên và quần chúng trong đơn vị thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.
Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, BCH đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, bầu Bí thư, Phó Bí thư, UBKT đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Sơn Lâm