Thứ ba,  29/11/2022

Đảng bộ Quân sự thành phố Lạng Sơn Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015

LSO-Trong hai ngày 25 và 26/5/2010, Đảng bộ Quân sự thành phố Lạng Sơn đã tiến hành Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội đã tập trung thảo luận 4 vấn đề lớn đó là: Thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện cấp trên, tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự nhiệm kỳ 2005-2010, ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ...

LSO-Trong hai ngày 25 và 26/5/2010, Đảng bộ Quân sự thành phố Lạng Sơn đã tiến hành Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2010-2015.
Đại hội đã tập trung thảo luận 4 vấn đề lớn đó là: Thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện cấp trên, tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự nhiệm kỳ 2005-2010, ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI.

Nguyễn Đức Thực