Thứ tư,  07/12/2022

Chi bộ Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015

LSO-Chiều ngày 28/5, Chi bộ Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ TTYT huyện Hữu Lũng đã vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể của đơn vị. Các dịch bệnh được khống chế, đặc biệt là dịch cúm A (H1N1), tiêu chảy cấp và các dịch bệnh khác. Các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm, công tác đảm bảo chất lượng VSATTP được quan tâm, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Chất lượng khám chữa bệnh, y đức và trình độ đội ngũ cán bộ viên chức được nâng cao. Nhiều kỹ thuật, công nghệ tiên tiến được áp dụng có hiệu quả giúp cho việc chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. 5 năm qua, TTYT huyện liên tục đạt “bệnh viện xuất sắc”, trong đó 4 năm đạt “xuất sắc toàn diện”. Trong 5 năm, Chi bộ đã kết nạp được 9 đảng viên mới....

LSO-Chiều ngày 28/5, Chi bộ Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015.
Nhiệm kỳ qua, Chi bộ TTYT huyện Hữu Lũng đã vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể của đơn vị. Các dịch bệnh được khống chế, đặc biệt là dịch cúm A (H1N1), tiêu chảy cấp và các dịch bệnh khác. Các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm, công tác đảm bảo chất lượng VSATTP được quan tâm, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Chất lượng khám chữa bệnh, y đức và trình độ đội ngũ cán bộ viên chức được nâng cao. Nhiều kỹ thuật, công nghệ tiên tiến được áp dụng có hiệu quả giúp cho việc chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. 5 năm qua, TTYT huyện liên tục đạt “bệnh viện xuất sắc”, trong đó 4 năm đạt “xuất sắc toàn diện”. Trong 5 năm, Chi bộ đã kết nạp được 9 đảng viên mới. Hàng năm, qua đánh giá chất lượng đảng viên 100% đảng viên đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ 5 năm đều đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.
Trong nhiệm kỳ mới, chi bộ đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cụ thể, trong đó không ngừng nâng cao chất lượng, công tác khám chữa bệnh, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, áp dụng khoa học, công nghệ hiện đại, các đề tài nghiên cứu sáng kiến kỹ thuật vào công tác chuyên môn ở các tuyến kỹ thuật; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phù hợp với qui hoạch xây dựng bệnh viện đa khoa tuyến huyện lên 150 giường bệnh; phấn đấu đến năm 2011, 100% số xã, phòng khám đa khoa khu vực có bác sỹ; giữ vững danh hiệu “Bệnh việm xuất sắc toàn diện” trong những năm tiếp theo
Đại hội đã trực tiếp bầu ban chi ủy khóa mới, các chức danh Bí thư, Phó bí thư, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên và thông qua nghị quyết đại hội.

Hoàng Hồng