Thứ hai,  05/12/2022

Thông cáo số 9, kỳ họp thứ bảy, QH khóa XII

Sáng 31-5-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:- Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh trình bày Tờ trình dự án Luật Thuế bảo vệ môi trường.- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thuế bảo vệ môi trường.- Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền trình bày Tờ trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên trình bày Tờ trình dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi).- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi).Thứ ba, ngày 1-6-2010, buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật An toàn thực...

Sáng 31-5-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:

– Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh trình bày Tờ trình dự án Luật Thuế bảo vệ môi trường.

– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thuế bảo vệ môi trường.

– Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền trình bày Tờ trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

– Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên trình bày Tờ trình dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi).

– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi).

Thứ ba, ngày 1-6-2010, buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật An toàn thực phẩm, buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).
Theo Nhandan