Thứ tư,  07/12/2022

Đảng bộ xã Mai Sao: Phát triển kinh tế gắn với xây dựng Đảng

LSO-Mai Sao là một xã vùng II của huyện Chi Lăng, có điều kiện tương đối thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2005 - 2010, Mai Sao đã tạo được những dấu ấn quan trọng, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2009 đạt 1.497 tấn, tăng 93 tấn so với năm 2005. Thu nhập bình quân đầu người năm 2009 đạt 5.200.000 đồng, tăng 1.600.000 đồng/người/ năm so với năm 2005. Tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nông-lâm nghiệp giảm dần, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tăng lên.Tạo được chuyển biến mạnh mẽ trên, trước hết là do Đảng ủy, chính quyền xã đã vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới vào thực tiễn, phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương. Đảng bộ thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế-...

LSO-Mai Sao là một xã vùng II của huyện Chi Lăng, có điều kiện tương đối thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2005 – 2010, Mai Sao đã tạo được những dấu ấn quan trọng, các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.
Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2009 đạt 1.497 tấn, tăng 93 tấn so với năm 2005. Thu nhập bình quân đầu người năm 2009 đạt 5.200.000 đồng, tăng 1.600.000 đồng/người/ năm so với năm 2005. Tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nông-lâm nghiệp giảm dần, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tăng lên.
Tạo được chuyển biến mạnh mẽ trên, trước hết là do Đảng ủy, chính quyền xã đã vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới vào thực tiễn, phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương. Đảng bộ thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện nghiêm túc công tác quán triệt, học tập chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, Đảng ủy thực hiện nghiêm việc phân công đảng viên phụ trách lĩnh vực, đơn vị cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, quan tâm chăm lo công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ. Thông qua sinh hoạt phê bình và tự phê bình trong nội bộ, Đảng bộ Mai Sao đã tạo được sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động, từng bước nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Qua phân tích đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên bình quân hằng năm có 65,5% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, còn lại là chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém.

Nông dân huyện Chi Lăng đưa cơ giới vào phục vụ sản xuất

Ảnh: Thanh Đàn

Với phương châm bám sát cơ sở, trong sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ đã lãnh đạo chỉ đạo và vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại cây, con, giống mới có giá trị kinh tế cao vào gieo trồng trên diện rộng. Bên cạnh đó, việc ứng dụng KHKT vào sản xuất và đời sống được chú trọng, vì vậy đến nay trên 97% diện tích gieo trồng đã được sử dụng giống mới, năng suất cao. Trên địa bàn xã đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như, vùng cây na dọc triền núi đá từ thôn Mai Tùng đến Sao Thượng B; cây khoai tây, dưa hấu, cây lấy gỗ ở khu vực dọc quốc lộ 1A và vùng núi đất. Chăn nuôi gia súc gia cầm tiếp tục được duy trì và phát triển, tổng đàn trâu bò tăng gần 200 con so với 5 năm về trước. Diện tích trồng rừng đạt 509,9 ha, tăng 307,3 ha so với năm 2005, nâng tỷ lệ che phủ rừng hiện nay là 49%…Thu ngân sách qua các năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, số thu bình quân hằng năm tăng từ 15 đến 20%. Về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, toàn xã đã huy động nhân dân làm mới 4,12 km đường bê tông nông thôn; 45 công trình thủy lợi nhỏ, kiên cố hóa được 1.790 mét kênh mương. Những công trình trên đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn.
Đi đôi với phát triển kinh tế, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngày càng phát triển sâu rộng, toàn xã đã có 9/12 khu dân cư tiên tiến, 3 khu dân cư văn hóa. Cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ, cộng đồng dân cư đã đóng góp xóa được 51 nhà dột nát cho hộ nghèo. Các tổ chức đoàn thể triển khai có hiệu quả công tác tín chấp vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hộ nghèo với tổng dư nợ trên 7 tỷ đồng… Những việc làm thiết thực trên, đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống hiện còn 8,85%, giảm 14,3% so với năm 2005.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được Đảng bộ xã Mai Sao vừa tổ chức đại hội xong đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ 2010-2015, trong đó phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 2-3%.

Thúy Đội