Thứ hai,  05/12/2022

Đại hội Đảng bộ thị trấn Đồng Mỏ nhiệm kỳ 2010-2015

LSO-Trong hai ngày 29-30/5/2010, Đảng Bộ thị trấn Đồng Mỏ huyện Chi Lăng đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2010-2015. Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị trấn Đồng Mỏ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy nội lực của địa phương nên đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế,văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng. Trong 5 năm( 2005-2009 ) Tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn giảm từ 7% xuống còn 2,29%, cơ cấu ngành nghề phát triển đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 3,8 triệu đồng/ người/ năm lên 7,8 triệu đồng/ người/ năm. Tổng thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu kế hoạch, số thu năm sau cao hơn năm trước. Số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa ngày càng tăng, hiện có 67,8% số hộ được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liền, 6/8 khu phố đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến và đang đề nghị huyện công nhận là...

LSO-Trong hai ngày 29-30/5/2010, Đảng Bộ thị trấn Đồng Mỏ huyện Chi Lăng đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2010-2015.
Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị trấn Đồng Mỏ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy nội lực của địa phương nên đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế,văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng. Trong 5 năm( 2005-2009 ) Tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn giảm từ 7% xuống còn 2,29%, cơ cấu ngành nghề phát triển đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 3,8 triệu đồng/ người/ năm lên 7,8 triệu đồng/ người/ năm. Tổng thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu kế hoạch, số thu năm sau cao hơn năm trước. Số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa ngày càng tăng, hiện có 67,8% số hộ được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liền, 6/8 khu phố đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến và đang đề nghị huyện công nhận là khu dân cư văn hóa. Cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển; giáo dục, y tế và chính sách đối với người có công được quan tâm thực hiện tốt. Công tác xây dựng và phát triển Đảng luôn được coi trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp thêm được 46 đảng viên và đã bồi dưỡng được 26 quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và thông qua nghị quyết, đề ra những mục tiêu phấn đấu cụ thể trong nhiệm kỳ 2010-2015, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI .

Nông Ngân