Thứ năm,  08/12/2022

Đại hội Đảng bộ xã An Hùng nhiệm kỳ 2010-2015

LSO-Trong 2 ngày 28, 29/5/2010, Đảng bộ xã An Hùng, huyện Văn Lãng đã tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010-2015.Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã An Hùng đã phát huy sức mạnh, truyền thống đoàn kết vượt qua khó khăn, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới. Kinh tế tiếp tục được tăng trưởng và phát triển, cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi chuyển dịch đúng hướng. Sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 621,56 tấn/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội XX đề ra. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch trên giao, bình quân 5 năm đạt 150,62%. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến, tiến bộ, đời sống tinh thần nhân dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng- an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị luôn được củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2010-2015, bầu Ban thường vụ, chức...

LSO-Trong 2 ngày 28, 29/5/2010, Đảng bộ xã An Hùng, huyện Văn Lãng đã tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010-2015.
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã An Hùng đã phát huy sức mạnh, truyền thống đoàn kết vượt qua khó khăn, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới. Kinh tế tiếp tục được tăng trưởng và phát triển, cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi chuyển dịch đúng hướng. Sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 621,56 tấn/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội XX đề ra. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch trên giao, bình quân 5 năm đạt 150,62%. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến, tiến bộ, đời sống tinh thần nhân dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng- an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị luôn được củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2010-2015, bầu Ban thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Tiến Dũng