Thứ hai,  05/12/2022

Đại hội Đảng bộ xã Long Đống nhiệm kỳ 2010-2015

LSO-Trong 2 ngày 27-28/5/2010 Đảng bộ xã Long Đống huyện Bắc Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015.Trong nhiệm kỳ 2005-2010 Đảng ủy xã đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm là 10,14%, đạt 101% chỉ tiêu. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách năm 2005 đạt 26.978.000 đồng, đến năm 2009 đạt 69.061.000 đồng bình quân hàng năm tăng 20,5%. Tổng lương thực có hạt đến năm 2009 đạt 1.939 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 450 kg/năm. Hộ nghèo giảm từ 26,9% năm 2005 đến năm 2009 còn 17,1%; 14/15 thôn có điện lưới quốc gia.Trẻ em đến độ tuổi đi học được đến trường 98%, trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 32,1% xuống 25% năm 2009. Trong 5 năm đã có 17 lượt đạt làng văn hóa cấp huyện, 30 lượt khu dân cư tiên tiến, mỗi năm bình quân có 70% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong...

LSO-Trong 2 ngày 27-28/5/2010 Đảng bộ xã Long Đống huyện Bắc Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015.
Trong nhiệm kỳ 2005-2010 Đảng ủy xã đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm là 10,14%, đạt 101% chỉ tiêu. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách năm 2005 đạt 26.978.000 đồng, đến năm 2009 đạt 69.061.000 đồng bình quân hàng năm tăng 20,5%. Tổng lương thực có hạt đến năm 2009 đạt 1.939 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 450 kg/năm. Hộ nghèo giảm từ 26,9% năm 2005 đến năm 2009 còn 17,1%; 14/15 thôn có điện lưới quốc gia.Trẻ em đến độ tuổi đi học được đến trường 98%, trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 32,1% xuống 25% năm 2009. Trong 5 năm đã có 17 lượt đạt làng văn hóa cấp huyện, 30 lượt khu dân cư tiên tiến, mỗi năm bình quân có 70% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong 5 năm đã kết nạp được 60 đảng viên mới. Đảng bộ cả 5 năm đều đạt trong sạch vững mạnh, 99,5% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa XX nhiệm kỳ 2010-2015, bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư và đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện.

Hoàng Quang Hiểu