Thứ bảy,  03/12/2022

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh tiếp Ðoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào

Ngày 1-6, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào do đồng chí Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào làm Trưởng đoàn sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Cùng dự, có các đồng chí: Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư; Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư và nhiều cán bộ cấp cao khác.Đồng chí Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt trân trọng chuyển tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào và các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước Lào; thông báo với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh về tình hình thực...

Ngày 1-6, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào do đồng chí Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào làm Trưởng đoàn sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Cùng dự, có các đồng chí: Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư; Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư và nhiều cán bộ cấp cao khác.

Đồng chí Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt trân trọng chuyển tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào và các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước Lào; thông báo với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng NDCM Lào, về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân hai nước; bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa, có hiệu quả của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay; khẳng định Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam lên tầm cao mới. Đồng chí nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng; xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân hai nước; biểu dương những đóng góp tích cực của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân và Bộ Quốc phòng hai nước trong việc góp phần không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào. Đồng chí Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế của CHDCND Lào trên trường quốc tế. Đồng chí Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển hết sức tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào; bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ to lớn và quý báu mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào anh em dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; cảm ơn Đảng, Nhà nước Lào đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản kính yêu và các thế hệ lãnh đạo của Việt Nam và Lào dày công vun đắp, là tài sản vô giá của hai dân tộc, một trong những nhân tố quyết định thắng lợi cách mạng của mỗi nước, hai bên cần phải giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư nhờ Đoàn chuyển lời thăm hỏi thân thiết và chúc sức khỏe tới đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước Lào.

Nhận lời mời của Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Đoàn cán bộ Chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Lào do Trung tướng Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào dẫn đầu, thăm hữu nghị chính thức Việt Nam đã đến Hà Nội ngày 31-5.

Sáng 1-6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì Lễ đón chính thức Đoàn cán bộ Chính trị cấp cao QĐND Lào.

Sau lễ đón, Đoàn cán bộ Chính trị cấp cao QĐND Việt Nam do Đại tướng Lê Văn Dũng làm trưởng đoàn, đã hội đàm với Đoàn cán bộ Chính trị cấp cao QĐND Lào do Trung tướng Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt làm trưởng đoàn. Đại tướng Lê Văn Dũng nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn cán bộ Chính trị cấp cao QĐND Lào sang thăm chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm của đoàn góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng tốt đẹp.

Hai bên thông báo cho nhau tình hình kinh tế-xã hội của mỗi nước; kết quả hợp tác trong năm 2009 và triển khai kế hoạch hợp tác các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2010 giữa hai Tổng cục Chính trị; trao đổi kinh nghiệm về công tác đảng, công tác chính trị. Hai bên thống nhất thời gian tới thực hiện tốt các nội dung về công tác đảng, công tác chính trị trong Nghị định thư đã được ký kết giữa hai Bộ Quốc phòng; trong đó tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, đào tạo cán bộ, tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào, trao đổi thông tin và một số nội dung mà hai bên cùng quan tâm.

Thay mặt Đoàn cán bộ Chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Lào, Trung tướng Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt cảm ơn Đại tướng Lê Văn Dũng cùng các tướng lĩnh, cán bộ cấp cao QĐND Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, hữu nghị, thắm tình đồng chí; mong quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Theo Nhandan